Beroep commercieel vertegenwoordiger elektriciteit

Commercieel vertegenwoordigers elektriciteit beoordelen de energiebehoeften van klanten en bevelen de aankoop van elektriciteit van hun bedrijf aan. Zij promoten de diensten van hun bedrijf en onderhandelen met klanten over de verkoopvoorwaarden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verkoopstrategieën

  De principes betreffende klantgedrag en doelmarkten met als doel de verkoop van een product of een dienst te promoten.

 • Kenmerken van diensten

  De kenmerken van een dienst met eventueel informatie over de toepassing, functie, onderdelen en aspecten, gebruikmaking en de vereisten betreffende ondersteuning.

 • Eigenschappen van producten

  De materiële eigenschappen van een product, zoals de materialen, eigenschappen en functies, en zijn verschillende toepassingen, kenmerken, gebruiks- en ondersteuningsvereisten.

 • Elektriciteitsmarkt

  De trends en belangrijkste drijvende factoren op de markt voor de handel in elektriciteit, methodieken en werkwijzen voor de handel in elektriciteit en het beschrijven van de voornaamste belanghebbenden in de elektriciteitssector.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Verkoopargumenten

  Technieken en verkoopmethoden die worden gebruikt om op een overtuigende manier een product of dienst aan te bieden aan klanten en om aan hun verwachtingen en behoeften te voldoen.

Vaardigheden

 • Klanten inschatten

  Snel een beeld schetsen van de persoonlijke situatie, behoeften en voorkeuren van een klant.

 • Energiebehoeften vaststellen

  De aard en hoeveelheid van de benodigde energie in een gebouw of een faciliteit vaststellen om de meest voordelige, duurzame en kosteneffectieve energiediensten voor een consument te bieden.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Klanten over tarieven van energieverbruik informeren

  Potentiële klanten van een energieleverancier informeren over de maandelijkse vergoedingen die zij voor hun energiediensten in rekening brengen en over eventuele extra kosten.

 • Gegevens na verkoop opvolgen

  De feedback na de verkoop in de gaten houden en de klanttevredenheid of klachten opvolgen; de aftersales-aanvragen registeren voor een grondige gegevensanalyse.

 • Prijsaanvragen beantwoorden

  Prijzen en documenten opstellen voor de producten die klanten kunnen kopen.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Verkoopanalyses uitvoeren

  Verkooprapporten onderzoeken om na te gaan welke goederen en diensten wel en niet goed verkocht werden.

Optionele kennis en vaardigheden

energieprestaties van gebouwen verkoopstrategieën ten uitvoer brengen verkoopbevorderingstechnieken milieubewustzijn promoten contractuele geschillen beheren ontwikkeling van promotiemateriaal beheren marktonderzoek uitvoeren verkoopgesprekken houden evenementmarketing voor reclamecampagnes plannen verkoopbezoeken bij klanten plannen producten bijverkopen leveranciersrisico’s beoordelen met leveranciers over voorwaarden onderhandelen met leveranciers over verbetering onderhandelen klanten werven marketingstrategieën implementeren advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen contacten onderhouden met reclamebureaus advies geven over verbruik van nutsvoorzieningen duurzame energie promoten verkoopdoelstellingen behalen vervolledigde contracten controleren leveranciers identificeren aankoopbewijzen opstellen

Source: Sisyphus ODB