Beroep Communicatieadviseur

Een communicatieadviseur houdt zich bezig met het adviseren van bedrijven, personen en instellingen over de interne en externe communicatie en het communicatiebeleid. Naast het uitbrengen van advies, helpt een communicatieadviseur ook mee de communicatiestrategie te bepalen en vorm te geven. Hij of zij richt zich daarbij op de communicatie tussen een organisatie en haar medewerkers (intern) en tussen de organisatie en de buitenwereld (extern). De communicatie kan op diverse manieren worden vormgegeven, bijvoorbeeld met behulp van folders, flyers, brieven, bijeenkomsten en een website. Een communicatieadviseur werkt communicatieplannen uit, coördineert de uitvoering en onderhoudt de contacten met bijvoorbeeld de media en andere belanghebbenden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken communicatieadviseur

  • Het adviseren van directie en medewerkers over de communicatiestrategie.
  • Ondersteunen in het bepalen en vormgeven van het communicatiebeleid.
  • Uitwerken van communicatieplannen.
  • Coördineren van de uitvoering van de communicatieplannen.
  • Contacten onderhouden met media en andere belanghebbenden.

Gerelateerde beroepen communicatie

  • Public relations medewerker

Source: Sisyphus ODB