Beroep computerreparateur

Computerreparateurs installeren, inspecteren, testen en repareren computerhardware en perifere componenten. Zij testen de functionaliteit van computers, identificeren de problemen en vervangen beschadigde componenten en onderdelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Leveranciers van hardwareonderelen

  De leveranciers die de vereiste hardwarecomponenten kunnen leveren.

 • ICT-hardwarespecificaties

  Eigenschappen, gebruik en werking van diverse hardwareproducten, waaronder printers, beeldschermen en laptops.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

Vaardigheden

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Onderhoud van geïnstalleerde apparatuur uitvoeren

  Het onderhoud van de geïnstalleerde apparatuur ter plaatse uitvoeren. De procedures volgen om te voorkomen dat uitrustingen van machines of voertuigen worden verwijderd.

 • Defecte onderdelen vervangen

  Defecte onderdelen verwijderen en te vervangen door goed werkende componenten.

 • Gebruik van hardware demonstreren

  Klanten informatie geven over de kwaliteit van hardware, apparatuur en hulpmiddelen; het juist en veilig gebruiken van het product demonstreren.

 • Materiaal onderhouden

  Het regelmatig inspecteren en uitvoeren van alle vereiste activiteiten om de apparatuur vóór of na het gebruik in de functionele volgorde in stand te houden.

 • Hardware installeren

  Het samenstellen van de noodzakelijke hardwarecomponenten, zoals het moederbord, de centrale verwerkingseenheid (CPU), de harde schijf, het schijfstation, de voedingseenheid, de RAM, de PGB-kaart, de muis, het toetsenbord, de camera’s en andere noodzakelijke onderdelen voor de bouw van het computerapparaat. De onderdelen handmatig bevestigen met behulp van schroevendraaiers of gebruiksapparaten en de bedrading installeren.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Klanten informatie geven in verband met reparaties

  Informeren van klanten over noodzakelijke reparaties of vervangingen, producten, diensten en kosten bespreken, inclusief nauwkeurige technische informatie.

 • Apparatuur ter plaatse repareren

  Storingen identificeren en multimedia-, audiovisuele en computersystemen en hardware en apparatuur ter plaatse herstellen of vervangen.

 • Computerhardware testen

  Computerhardware testen met behulp van geschikte apparatuur. Gegevens verzamelen en analyseren. Systeemprestaties monitoren en evalueren en zo nodig actie ondernemen.

 • Nazorgdiensten aan klanten bieden

  Registreren, opvolgen en oplossen van en reageren op klantverzoeken, klachten en after-sales services.

 • Reparatiehandleidingen gebruiken

  De informatie, zoals periodieke onderhoudskaarten, stapsgewijze reparatie-instructies, informatie en revisieprocedures voor routine-onderhoud en reparaties toepassen.

 • Gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden

  Schriftelijke gegevens bijhouden van alle uitgevoerde herstel- en onderhoudswerkzaamheden, met inbegrip van informatie over de gebruikte onderdelen en materialen, enz.

Optionele kennis en vaardigheden

telefonisch communiceren onafhankelijke operationele besluiten nemen diensten op een flexibele manier uitvoeren vertrouwelijkheid in acht nemen professionele administratie bijhouden voertuigen besturen verkoopfacturen opstellen afspraken beheren takenschema's beheren relaties met leveranciers onderhouden afspraken met leveranciers uitonderhandelen in ploegen werken klein tot middelgroot bedrijf beheren zorgen voor de naleving van garantieovereenkomsten rapporteren aan teamleider een professioneel netwerk ontwikkelen werknemers opleiden software installeren technische communicatievaardigheden toepassen goederen bestellen

Source: Sisyphus ODB