Beroep Contactlensspecialist

Een contactlensspecialist meet cliënten contactlenzen aan op basis van het onderzoek dat hij/zij heeft gedaan naar het gezichtsvermogen van de cliënt. Hiervoor voert een contactlensspecialist een oogmeeting voor uit met behulp van oogmeetapparatuur. Hij/zij adviseert de cliënt over het type lenzen dat geschikt is, bestelt deze, leert de cliënt hoe de lens gebruik moet worden (in- en uitdoen, schoonmaken) en controleert vervolgens ook periodiek of de lenzen goed passen. Daarnaast is een contactlensspecialist verantwoordelijk voor de (cliënt)administratie en voor een schone onderzoekruimte en winkel.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken contactlensspecialist

 • Aanmeten van contactlenzen bij cliënten met verminderd zicht op basis van oogmetingen.
 • Gebruik van oogmeetapparatuur.
 • Adviseren van cliënten over type lenzen, en het onderhoud van lenzen.
 • Regelmatig controleren van de ogen en contactlenzen van de cliënt.
 • Bijhouden van (cliënt)administratie.
 • Schoonhouden van onderzoeksruimte en winkel.

Gerelateerde beroepen overige gezondheidszorg

 • Ambulancechauffeur
 • Arbospecialist
 • Audioloog
 • Chiropractor
 • Medewerker gezondheidszorg, anders
 • Medewerker medische administratie
 • Medewerker opticien
 • Opticien
 • Optometrist
 • Osteopaat
 • Paramedisch beroepsbeoefenaar, anders
 • Verpleegkundige spoedeisende medische hulp

Source: Sisyphus ODB