Beroep Controleur naleving regelgeving

Een controleur naleving regelgeving onderzoekt en analyseert of de financiële gegevens en boekhouding van individuen en organisaties voldoet aan de standaarden en procedures. Een controleur naleving regelgeving ontwikkelt een beleid omtrent de naleving van regelgeving binnen een bedrijft en zorgt ook voor de uitvoering hiervan. Hij zorgt ervoor dat de bestuurders, managers en medewerkers zich houden aan de regels van wetgeving en andere externe regelgeving, maar ook dat het beleid van de organisatie wordt gevolgd en dat de organisatie zich houdt aan eigen gedragsregels. Daarnaast kunnen de eerdergenoemde partijen ook bij hem terecht al ze constateren dat de regelgeving niet wordt nageleefd. De controleur naleving regelgeving werkt samen met andere departementen om via de bestaande kanalen het niet naleven van de regelgeving aan te pakken. Hij schrijft op regelmatige basis rapportages over de stand van zaken omtrent de naleving van regelgeving.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken controleur naleving regelgeving

 • Onderzoeken en analyseren van financiële gegevens en boekhouding in vergelijking met bestaande wet- en regelgeving.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van beleid omtrent naleving regelgeving.
 • Zorgen dat iedereen binnen een organisatie zich houdt aan interne en externe wet- en regelgeving.
 • Dienen als meldpunt voor het niet naleven van regelgeving binnen de organisatie.
 • Samenwerken met andere departementen om het niet naleven van wet- en regelgeving aan te pakken.
 • Schrijven van rapportages die betrekking hebben op de naleving van wet-en regelgeving.

Gerelateerde beroepen accountancy, controle

 • Accountant, administratieconsulent (AAC)
 • Assistent accountant
 • Auditor
 • Auditor kwaliteitszorg
 • Controller (financieel)
 • Medewerker accountant
 • Registeraccountant (RA)

Source: Sisyphus ODB