Beroep corrector van gerechtelijke notulen

Correctors van gerechtelijke notulen bewerken transcripten die door gerechtelijk notulisten zijn gemaakt om er een leesbaar professioneel juridisch document van te maken. Zij lezen of beluisteren de verslagen die zij krijgen om leestekens of ontbrekende woorden toe te voegen, de opmaak aan te passen en het document nauwkeuriger te maken.

Corrector van gerechtelijke notulen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Transcriptiemethoden

  De methoden om gesproken taal snel om te zetten in tekst, zoals stenografie.

 • Juridische terminologie

  De speciale termen en zinnen die in juridische zaken wordt gebruikt.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Stenografie

  Vastleggen van gesproken woorden in hun geheel, vooral betekenissen en relevante details in schriftelijk vorm.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

Vaardigheden

 • Technieken voor blind typen gebruiken

  Weten hoe documenten, teksten en inhoud in het algemeen worden geschreven en gebruikt zonder naar het toetsenbord te kijken. Pas technieken toe om documenten op een dergelijke manier te schrijven.

 • Foutloze documenten typen

  Documenten en geschreven inhoud typen zonder grammaticale of spellingfouten. Documenten in een snel tempo typen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het resultaat.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Teksten uittypen van audiobronnen

  Inhoud van audiobronnen beluisteren en begrijpen en neertypen in schriftelijk formaat. De algemene van de boodschap behouden samen met de relevante details. Typen en tegelijkertijd naar de audiobron luisteren.

 • Geschreven inhoud aanbieden

  Informatie schriftelijk meedelen via digitale of gedrukte media in overeenstemming met de behoeften van de doelgroep. De inhoud structureren volgens specificaties en normen. Grammatica- en spellingsregels toepassen

 • Woordenboeken gebruiken

  Glossaria en woordenboeken gebruiken om te zoeken naar de betekenis, de spelling en synoniemen van woorden.

 • Rechtszittingen bestuderen

  Rechtszittingen lezen en interpreteren om de informatie over het resultaat van deze gebeurtenissen te ordenen en te verwerken.

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

Optionele kennis en vaardigheden

beheer van rechtszaken zorgen dat documenten juist worden beheerd gerechtelijke procedures routineactiviteiten op kantoor uitvoeren documenten converteren van analoog naar digitaal computerprogramma's gebruiken om stenografie uit te schrijven juridische documenten opstellen gegevens voor juridische zaken beheren verslagen van bijeenkomsten schrijven gerechtelijke procedures registreren stenografie gebruiken documentatie ontwikkelen conform wettelijke vereisten sneltypmachines gebruiken

Source: Sisyphus ODB