Beroep corrector

Correctoren onderzoeken facsimile’s van afgewerkte producten zoals boeken, kranten en tijdschriften. Ze corrigeren grammaticale, typografische en spelfouten om de kwaliteit van het drukwerk te waarborgen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

Vaardigheden

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

 • Tekst proeflezen

  Een tekst grondig doorlezen, fouten zoeken, beoordelen en controleren om te garanderen dat de inhoud geschikt is voor publicatie.

 • Taalregels beheersen

  Beheersen van de technieken en praktijken van de talen die moeten worden vertaald. Dit omvat zowel uw eigen taal als vreemde talen. Vertrouwd zijn met de toepasselijke normen en regels en de juiste uitdrukkingen en woorden die moeten worden gebruikt, omschrijven.

 • Werkschema's volgen

  De opeenvolging van activiteiten beheren om binnen de overeengekomen termijnen voltooid werk af te leveren door een werkschema te volgen.

 • Woordenboeken gebruiken

  Glossaria en woordenboeken gebruiken om te zoeken naar de betekenis, de spelling en synoniemen van woorden.

Optionele kennis en vaardigheden

artikelen herschrijven artikelen lezen typografie desktoppublishingtechnieken toepassen proefdrukmethoden digitale geschreven inhoud opmaken wijzigingen bijhouden bij tekstbewerking boeken lezen overleggen met de redacteur informatiebronnen raadplegen

Source: Sisyphus ODB