Beroep correspondent vreemde talen

Correspondenten vreemde talen lezen en beantwoorden de correspondentie van een onderneming in vreemde talen. Zij verrichten ook administratieve taken.

Correspondent vreemde talen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

Vaardigheden

 • Begrippen in een taal vertalen

  Van de ene taal in een andere taal vertalen. Woorden en uitdrukkingen in andere talen afstemmen op hun overeenkomstige begrippen in andere talen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de boodschap en nuances van de oorspronkelijke tekst behouden blijven.

 • Vreemde taal vertalen

  Woorden, zinnen en begrippen uit een vreemde taal vertalen in uw moedertaal of een andere vreemde taal.

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

 • Zorgen dat documenten juist worden beheerd

  Ervoor zorgen dat de traceer- en registratienormen en -regels voor documentbeheer worden nageleefd: er onder meer voor zorgen dat wijzigingen worden geïdentificeerd, dat documenten leesbaar blijven en dat verouderde documenten niet worden gebruikt.

 • Taalregels beheersen

  Beheersen van de technieken en praktijken van de talen die moeten worden vertaald. Dit omvat zowel uw eigen taal als vreemde talen. Vertrouwd zijn met de toepasselijke normen en regels en de juiste uitdrukkingen en woorden die moeten worden gebruikt, omschrijven.

 • Commerciële en technische zaken in vreemde talen communiceren

  Een of meer vreemde talen spreken om commerciële en technische problemen met verschillende leveranciers en klanten kenbaar te maken.

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

Optionele kennis en vaardigheden

interne mededelingen verspreiden telefonisch communiceren routineactiviteiten op kantoor uitvoeren post bezorgen zakelijke e-mails opstellen post afhandelen omgaan met managers kantoorsystemen gebruiken zakelijke documenten ordenen documenten archiveren

Source: Sisyphus ODB