Beroep cultureel programmeur

Cultureel programmeurs zijn verantwoordelijk voor het artistieke programma van een locatie (theaters, culturele centra, concertzalen enz.) of voor tijdelijke settings (festivals). Zij volgen artistieke trends en opkomende artiesten, houden contact met boekers en agenten om een consistent programma op te bouwen en stimuleren artistieke creatie. Dit alles gebeurt binnen de grenzen van de artistieke en financiële mogelijkheden van de organisatie waarvoor zij werken.   

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Principes voor bedrijfsbeheer

  Beginselen van bedrijfsbeheermethoden, zoals de planning van de strategie, efficiënte productiemethoden, de coördinatie van mensen en middelen.

Vaardigheden

 • Artistieke staf inzetten

  Zoeken naar en aanstellen van geschikt personeel voor aankomende artistieke evenementen en producties door getalenteerde en competente medewerkers aan te werven om artistieke projecten van hoge kwaliteit uit te voeren.

 • Communiceren in het Engels op competent gebruiksniveau

  Competent Engels gebruiken; R351 verwijst naar niveau C1 in het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR).

 • Operationele activiteiten coördineren

  De activiteiten en verantwoordelijkheden van het operationele personeel synchroniseren om ervoor te zorgen dat de middelen van een organisatie zo efficiënt mogelijk worden gebruikt om de gespecificeerde doelstellingen te bereiken.

 • Evenementen promoten

  Belangstelling wekken voor een evenement door promotieacties uit te voeren, zoals het plaatsen van advertenties of het uitdelen van folders

 • Artistieke producties programmeren

  Een volledige seizoensplanning opstellen. Voldoen aan alle vereisten op het gebied van middelen, budget en personeel, zowel in totaal als per productie. Ervoor zorgen dat de door de bedrijfsleiding vereiste personeelslimieten worden nageleefd.

 • Artistieke productie coördineren

  Toezien op de dagelijkse coördinatie van de productietaken, zodat de organisatie past binnen het gewenste artistieke en zakelijke beleid en om producties in een uniforme huisstijl aan het publiek te presenteren.

 • Op de hoogte blijven van trends

  Nieuwe trens en ontwikkelingen in specifieke sectoren in de gaten houden en volgen.

 • Artistieke producties selecteren

  Onderzoek artistieke producties en selecteer de producties die in het programma kunnen worden opgenomen. Neem contact op met het bedrijf of de agent.

 • Artistiek programmabeleid opstellen

  Formuleren van ideeën, mogelijke plannen en concepten met betrekking tot het artistieke beleid op middellange en korte termijn. Meer in het bijzonder focussen op de seizoensprogrammering om bij te dragen aan de ontwikkeling van een coherent, kwalitatief hoogstaand en realistisch beleid door de artistieke leiding.

 • Programma van de zaal beheren

  De touragenda en beschikbaarheid van artiesten coördineren met het seizoensprogramma en de deadlines respecteren.

 • Onderhandelen over artistieke producties

  Onderhandelen over de voorwaarden voor artistieke producties met de geselecteerde bedrijven, binnen de grenzen door de leidinggevenden van bedrijven gestelde grenzen.

 • Toezicht houden op de financiën van de programmering

  Toezicht houden op de budgetten voor elke productie, en zo veel fondsen en sponsors vinden als noodzakelijk om bij te dragen tot de financiële optimalisering van de productie.

Optionele kennis en vaardigheden

muziekgenres muzikale optredens plannen artistiek netwerk ontwikkelen muziek studeren artistiek werk in een context plaatsen verkoopacties organiseren toezicht houden op verkoopactiviteiten artistieke projectbudgetten opstellen verschillende talen spreken kunsthistorische waarden samenwerken met muziekbibliothecarissen

Source: Sisyphus ODB