Beroep declarant

Declaranten geven goedkeuring voor of weigeren de doorvoer van goederen door douanebarrières voor internationale handel en zien erop toe dat de vrachtwetgeving wordt nageleefd. Zij faciliteren de communicatie tussen importerende en exporterende handelsinstellingen en overheidsfunctionarissen en zijn verantwoordelijk voor de berekening van belastingen en de ontvangst van betalingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Internationale belastingheffing op verrekenprijzen

  De vereisten en voorschriften voor de verrekenprijzen van goederen en diensten tussen juridische entiteiten, met name in een internationale context.

 • Internationale in- en uitvoerbepalingen

  Kennis hebben van de principes die gelden voor de import en export van producten en apparatuur, handelsbeperkingen, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, vergunningen, enz.

 • Illegale stoffen

  De verboden stoffen die niet mogen worden vervoerd of meegenomen, alsmede de wijze waarop zij moeten worden behandeld.

 • Belastingwetgeving

  Belastingwetgeving die van toepassing is op een specifiek specialisatiedomein, zoals invoerbelasting, omzetbelasting, enz.

 • In- en uitvoerbepalingen inzake gevaarlijke chemicaliën

  De internationale en nationale wettelijke voorschriften voor de uitvoer en de invoer van gevaarlijke chemische stoffen.

Vaardigheden

 • Belastingen berekenen

  De belastingen berekenen die door een individuele persoon of organisatie moeten worden betaald of die moeten worden terugbetaald door een overheidsinstelling, in overeenstemming met specifieke wetgeving.

 • Commerciële handelsdocumentatie controleren

  Bijhouden van schriftelijke gegevens met informatie over commerciële transacties zoals facturen, kredietnota's, bestellingen, verzendingen, certificaten van oorsprong.

 • Veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen

  Veiligheids- en bewakingsapparatuur controleren om te observeren wat de mensen op een bepaald gebied doen en hun veiligheid te waarborgen.

 • Invoertransportactiviteiten coördineren

  Toezicht houden op importvervoersactiviteiten; optimaliseren van importprocessen en servicestrategieën.

 • Inspecties uitvoeren

  Veiligheidsinspecties uitvoeren op gebieden die van belang zijn voor het opsporen en melden van mogelijke gevaren of inbreuken op de beveiliging; maatregelen nemen om de veiligheidsnormen te maximaliseren.

 • Invoer-/uitvoervergunningen beheren

  Zorgen voor de doeltreffende afgifte van vergunningen en licenties in het kader van in- en uitvoerprocessen.

Optionele kennis en vaardigheden

bewijsmateriaal verstrekken documentatie voor internationale zendingen klaarmaken dieren opleiden voor professionele doeleinden betalingen verwerken verschillende communicatiekanalen gebruiken vragen beantwoorden instructies aan medewerkers geven officiële documenten controleren regelgeving inzake internationaal vervoer operationele communicatie onderhouden werkgerelateerde verslagen schrijven in gebieden patrouilleren producten voor veiling selecteren onderzoeksinterviews uitvoeren advies geven aan klanten over invoerbeperkingen conflicten hanteren gevaarlijke stoffen hanteren voldoen aan wettelijke bepalingen advies geven aan klanten over uitvoerbeperkingen

Source: Sisyphus ODB