Beroep decorschilder

Decorschilders versieren sets voor live-performances. Zij hanteren een breed scala van ambachten en schildertechnieken, zoals figuratief schilderwerk, schilderen van landschappen en trompe-l’oeil, met het oog op het maken van overtuigende scènes. Hun werk is gebaseerd op artistieke visie, schetsen en afbeeldingen. Zij werken nauw samen met de ontwerpers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Brandpreventie uitvoeren bij optredens

  Stappen nemen om brand bij optredens te voorkomen. Zorg er indien nodig voor dat de ruimten voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften door installatie van sprinklers en blustoestellen. Zorg ervoor dat het personeel op de hoogte is van brandpreventiemaatregelen.

 • Ontwerpen overzetten

  Ontwerpen overzetten naar specifieke materialen.

 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op hoogte

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen en een reeks maatregelen volgen die risico's beoordelen, voorkomen en aanpakken bij werkzaamheden op grote afstand van de grond. Voorkomen dat mensen die onder deze constructies werken in gevaar komen en dat ze van ladders, rolsteigers, vaste werkbruggen, solitaire liften, enz. vallen, aangezien dit dodelijke of ernstige verwondingen kan veroorzaken.

 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

  Samenwerken met het artistieke team om de overgang van de creatieve visie en de artistieke concepten naar een technisch ontwerp te vergemakkelijken.

 • Decors aanpassen

  Decorstukken aanpassen en verplaatsen tijdens repetities en live optredens.

 • Artistieke intenties interpreteren

  De artistieke intenties van de auteur interpreteren.

 • Schildermethoden voor decors bepalen

  Schildermethoden en -materialen definiëren.

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Genreschilderkunsttechnieken gebruiken

  Een genre- of academische schilder- en tekentechniek gebruiken.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Theatermateriaal onderhouden

  Het controleren, onderhouden en repareren van gereedschappen en machines die worden gebruikt op het podium, zoals verlichtingsapparatuur, decors of machines voor decorwissels.

 • Theaterdecors onderhouden

  Theaterpodia en -decors installeren, controleren, onderhouden en herstellen.

 • Decors schilderen

  Het schilderen van decors en rekwisieten.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Op de hoogte blijven van trends

  Nieuwe trens en ontwikkelingen in specifieke sectoren in de gaten houden en volgen.

 • Atelierruimten onderhouden

  Uw atelierruimte in goede staat en schoon houden.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

Optionele kennis en vaardigheden

zichzelf promoten voorraad van technische middelen beheren workshopactiviteiten plannen vormgevingstechnieken gebruiken eerste hulp uitvoeren bij brand persoonlijke administratie bijhouden een professioneel netwerk ontwikkelen ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces atelierruimte regelen voorraad verbruiksgoederen beheren

Source: Sisyphus ODB