Beroep decortechnicus

Decortechnici zetten voorgemonteerde sets op, bereiden deze voor, controleren en onderhouden ze om een optimale scènekwaliteit te bieden voor een live performance. Zij werken samen met de road crew om apparatuur en sets te lossen, op te zetten en te verplaatsen.

Decortechnicus: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op hoogte

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen en een reeks maatregelen volgen die risico's beoordelen, voorkomen en aanpakken bij werkzaamheden op grote afstand van de grond. Voorkomen dat mensen die onder deze constructies werken in gevaar komen en dat ze van ladders, rolsteigers, vaste werkbruggen, solitaire liften, enz. vallen, aangezien dit dodelijke of ernstige verwondingen kan veroorzaken.

 • Podiumindelingen tekenen

  Manueel tekenen of schetsen van podiumindelingen.

 • Decorelementen op het podium monteren

  Decorelementen, dans- en podiumvloeren en toneeldoeken, opbouwen op basis van schriftelijke documenten.

 • Visuele kwaliteit van het decor verzekeren

  Inspecteren en aanpassen van het decor en de aankleding en ervoor zorgen dat de visuele kwaliteit optimaal is, rekening houdend met beperkingen in tijd, budget en mankracht.

 • Veilig met mobiele elektrische systemen werken onder toezicht

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verstrekken van tijdelijke stroomvoorziening voor voorstellingen/opvoeringen en kunstprojecten onder toezicht.

 • Op de hoogte blijven van trends

  Nieuwe trens en ontwikkelingen in specifieke sectoren in de gaten houden en volgen.

 • Decorelementen hanteren tijdens repetities

  Uitrusting en decormateriaal tijdens de repetitie of op het podium hanteren en monteren.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Repetitiedecor monteren

  Alle voorbereide scenografische elementen opbouwen ter voorbereiding van de repetitie.

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Decorelementen vervangen tijdens een voorstelling

  Changeren van decorelementen tijdens de uitvoering en de relevante documentatie tijdens de uitvoering volgen.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Informatie van grondplannen op podium aanduiden

  Interpreteren van de ontwerpen en andere decortekeningen om de informatie van de plattegronden op het podium te markeren.

 • Brandpreventie uitvoeren bij optredens

  Stappen nemen om brand bij optredens te voorkomen. Zorg er indien nodig voor dat de ruimten voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften door installatie van sprinklers en blustoestellen. Zorg ervoor dat het personeel op de hoogte is van brandpreventiemaatregelen.

 • Materiaal installeren

  Ervoor zorgen dat u de uitrusting volgens deadlines en tijdschema's opzet.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Repetitiedecors demonteren

  Alle voorbereide decorelementen uit elkaar halen na de repetitie.

Optionele kennis en vaardigheden

zichzelf promoten rekwisieten klaarleggen artistieke producties beschrijven klant raad geven over technische mogelijkheden artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen technische problemen bij decorelementen voorkomen persoonlijke administratie bijhouden veilig met chemicaliën werken een professioneel netwerk ontwikkelen tekenen voor een geïnstalleerd systeem systeemindeling voor een productie onderhouden eigen werkwijze documenteren technische problemen bij podiummateriaal voorkomen artistiek plan aanpassen aan locatie voorraad verbruiksgoederen beheren eerste hulp uitvoeren bij brand artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen theaterdecors onderhouden rekwisieten verwisselen podiumindelingen digitaal uittekenen overleggen met betrokkenen over de implementatie van een productie voorraad van technische middelen beheren

Source: Sisyphus ODB