Beroep dekofficier

Dekofficieren voeren de wachtdiensten aan boord van schepen uit, zoals het bepalen van de koers en snelheid, het manoeuvreren om gevaren te vermijden en het continu monitoren van de positie van het schip met behulp van kaarten en navigatiehulpmiddelen. Zij houden logboeken bij alsook andere gegevens over de bewegingen van het schip. Zij zorgen ervoor dat de juiste procedures en veiligheidspraktijken worden gevolgd, controleren of de apparatuur in goede staat verkeert en houden toezicht op het laden en lossen van vracht of passagiers. Zij houden toezicht op de bemanningsleden die betrokken zijn bij de zorg voor en het primaire onderhoud van het schip.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Internationale voorschriften om aanvaringen op zee te voorkomen

  Fundamentele aspecten van de internationale regelgeving ter voorkoming van aanvaringen op zee, waaronder het gedrag van schepen binnen zichtafstand van elkaar, navigatielichten en -bakens, grote licht- en akoestische signalen, signalering en boeien op zee.

 • Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

  De fundamentele beginselen en voorschriften van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (Marpol-verdrag): Voorschriften voor de voorkoming van verontreiniging door olie, wetgeving inzake de beheersing van de verontreiniging door schadelijke vloeistoffen in bulk, preventie van verontreiniging door verpakte schadelijke stoffen die op zee worden vervoerd, voorkoming van verontreiniging door afvalwater van schepen, voorkoming van verontreiniging door afval van schepen, voorkoming van luchtverontreiniging door schepen.

 • Astronavigatie

  Inzicht hebben in de wetenschap van de astronavigatie en de positiebepaling door gebruik te maken van gespecialiseerde meetapparatuur.

 • Maritieme vervoerstechnologie

  Inzicht in de technologie van het zeevervoer en op de hoogte blijven van de laatste bevindingen op dit gebied. Toepassen van deze kennis bij de werkzaamheden en besluitvorming aan boord.

 • Veiligheidsuitrusting op vaartuigen

  Theoretische en praktische kennis verwerven van de in de schepen gebruikte veiligheidsuitrusting, omvattende voorzieningen zoals reddingsboten, reddingsboeien, spatdeuren, branddeuren, sprinklerinstallaties, enz. Uitrusting bedienen tijdens noodsituaties.

 • Wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem

  De internationaal overeengekomen reeks veiligheidsprocedures, soorten apparatuur en communicatieprotocollen die worden gebruikt om de veiligheid te vergroten en het gemakkelijker te maken om noodlijdende schepen, boten en vliegtuigen te redden.

Vaardigheden

 • Status van vaartuigen beoordelen

  Beoordelen van de status van de werkende radar, satelliet en computersystemen van een schip. Bewaken van de snelheid, huidige positie, richting en weersomstandigheden tijdens het uitvoeren van de wachtwerkzaamheden.

 • Zorgen voor de veiligheid van vaartuigen

  Ervoor zorgen dat de veiligheidsvoorschriften voor vaartuigen voldoen aan de wettelijke normen. Controleren of de beveiligingsapparatuur aanwezig en operationeel is. Communiceren met mariene-ingenieurs om ervoor te zorgen dat de technische onderdelen van het vaartuig doeltreffend functioneren en zo nodig kunnen functioneren tijdens de komende reis.

 • Waternavigatietoestellen gebruiken

  Gebruik maken van waternavigatietoestellen, zoals kompas of sextant, of van navigatiehulpmiddelen, zoals vuurtorens of boeien, radar-, satelliet- en computersystemen, voor het varen op waterwegen. Werken met recente kaarten, aanwijzingen en publicaties om de exacte positie van een vaartuig te bepalen.

 • In een watertransportteam werken

  Vol vertrouwen binnen een groep in de watertransportsector werken, waarin elk individu op zijn eigen verantwoordelijkheidsgebied opereert om een gemeenschappelijk doel te bereiken, zoals een goede klantinteractie, maritieme veiligheid en scheepsonderhoud.

 • Scheepsnavigatieroutes plannen

  De navigatieroute van een schip plannen onder het toezicht van een superieure dekofficier. Een scheepsradar of elektronisch kaartsysteem en automatisch identificatiesysteem bedienen.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Toezicht houden op het inladen van vracht

  Toezicht houden op het laden en lossen van vracht, goederen en andere items. Ervoor dat alle vracht volgens de voorschriften en normen correct wordt behandeld en opgeslagen.

 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen

  Voorstellen ontwikkelen en passende besluiten nemen, rekening houdend met economische criteria.

 • Personeel beheren

  Werknemers in dienst nemen en opleiden om hun waarde voor de organisatie te verhogen. Dit omvat een reeks activiteiten op het gebied van personeelszaken, het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en processen om een ondersteunend werkklimaat voor werknemers te creëren.

 • Omgaan met stressvolle situaties

  Omgaan met stressvolle situaties op de werkplek door adequate procedures te volgen, rustig en effectief te communiceren en nuchter te blijven bij het nemen van beslissingen.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Helpen bij watergebaseerde navigatie

  Ervoor zorgen dat er actuele grafieken en nautische publicaties aanwezig zijn aan boord van het schip. Informatiebladen, reisverslagen, doortochtplannen en positierapporten opstellen.

 • Zorgen voor vlotte operaties aan boord

  Zorg ervoor dat de reis soepel en zonder incidenten verloopt. Vóór vertrek moet er gecontroleerd worden of alle beveiligings-, catering-, navigatie- en communicatie-elementen aanwezig zijn.

 • Vaartuigen sturen

  Schepen zoals cruiseschepen, veerboten, tankers en containerschepen bedienen en besturen.

 • Toezicht houden op het uitladen van vracht

  Toezicht op het uitladen van apparatuur, vracht, goederen en andere artikelen. Ervoor dat alles correct wordt afgehandeld en opgeslagen in overeenstemming met voorschriften en normen.

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren met klanten onafhankelijke operationele besluiten nemen maritiem engels gebruiken stressbestendig zijn schepen vastmaken met touw

Source: Sisyphus ODB