Beroep derrickhand

Derrickhands begeleiden de positie en bewegingen van boorpijpen. Zij sturen de automatische pijpbehandelingsapparatuur aan. Zij zijn vaak verantwoordelijk voor de conditie van boorvloeistoffen, of "modder".

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen olie, gas

 • Bediener boormachine
 • Bediener service-unit olie- of gasbron
 • Beheerder gaslocatie
 • Boorarbeider (geen olie, gas)
 • Boormachinist (geen gas, olie)
 • Boormachinist gas, olie
 • Hulpkracht boot of boortoren
 • Legger-koppelaar hoofdpijpleidingen
 • Machinesmeerder, invetter
 • Meewerkend voorman in de olie- of gassector
 • Olie- of gasboorder
 • Olie- of gasgeoloog
 • Petrochemicus
 • Pijpfitter, pijplasser
 • Pijpleidingwerker, buizenlegger
 • Procesoperator olie- of aardgasraffinaderij
 • Puttenbouwer
 • Roustabout, booreilandwerker olie of gas

Kennis

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Terminologie over takelage

  Termen voor hijsapparatuur, hijsaccessoires, banden, ketens, kabels, kettingen, touwen en netten.

 • Mechanische werktuigen

  Beschikken over inzicht in machines en instrumenten, ook van hun ontwerp, gebruikstoepassingen, reparatie en onderhoud.

Vaardigheden

 • In boorteams werken

  Vermogen om met vertrouwen te werken binnen een boorteam op een booreiland of olieplatform, waarbij elk team een onderdeel uitvoert, maar alles ondergeschikt is aan de efficiëntie van het geheel.

 • Boorvloeistof controleren

  De boorvloeistoffen controleren en onderhouden. Verschillende chemicaliën toevoegen aan de vloeistof om verschillende functies tijdens bronactiviteiten uit te voeren: het boorijzer koelen, hydrostatische druk leveren, enz.

 • Stroming van oliën controleren

  De bediening ter regulering van de oliestroom door leidingen en tanks aanpassen.

 • Circulatiesysteem onderhouden

  Onderhouden van de vloeistofpompen en circulatiesystemen van een oliepompsysteem.

 • Boorpijpen leiden

  Boorpijpen in en uit hijsinrichtingen leiden.

 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren

  De situatie rondom u volgen en erop anticiperen. Snelle en passende maatregelen kunnen treffen in geval van onverwachte gebeurtenissen.

 • Mechanisch materiaal onderhouden

  Observeren en luisteren naar de machine om storingen op te sporen. Onderhouden, repareren, afstellen en testen van machines, onderdelen en uitrustingsstukken die hoofdzakelijk op basis van mechanische principes werken. Onderhouden en repareren van voertuigen die bestemd zijn voor vracht, passagiers, landbouw en landschapsarchitectuur.

 • Takelapparatuur gebruiken

  Het instellen van rol- en hefwerktuigen die nodig zijn om voorwerpen te heffen en te verplaatsen, bijvoorbeeld met een kraan of een blok of takelsysteem.

 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op hoogte

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen en een reeks maatregelen volgen die risico's beoordelen, voorkomen en aanpakken bij werkzaamheden op grote afstand van de grond. Voorkomen dat mensen die onder deze constructies werken in gevaar komen en dat ze van ladders, rolsteigers, vaste werkbruggen, solitaire liften, enz. vallen, aangezien dit dodelijke of ernstige verwondingen kan veroorzaken.

Optionele kennis en vaardigheden

chemie kwaliteit van producten controleren pijpleidingen inspecteren chemicaliën aan boorspoeling toevoegen werknemers opleiden

Source: Sisyphus ODB