Beroep deskundige in regelgeving betreffende levensmiddelen

Deskundigen in regelgeving betreffende levensmiddelen zijn buitengerechtelijke of gerechtelijke technisch deskundigen. Zij zorgen ervoor dat de praktijken van de voedingsindustrie aan de wettelijke normen voldoen. Zij voeren controles uit, stellen diagnoses en monitoren inspectieactiviteiten. Deze deskundigen hebben expertise op het gebied van voedselverwerking, voedselanalyse, kwaliteit, veiligheid, certificering en traceerbaarheid. Zij actualiseren, herzien en verlenen goedkeuring voor etiketontwerpen, ontwikkelen etiketten met voedingsinformatie en zorgen ervoor dat producten en etiketten aan de juiste normen en voorschriften voldoen.

Deskundige in regelgeving betreffende levensmiddelen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Opslag van voedingsmiddelen

  De juiste omstandigheden en methoden om voedsel te bewaren om te voorkomen dat het bederft, rekening houdend met vochtigheid, licht, temperatuur en andere omgevingsfactoren.

 • Voedselallergieën

  De soorten voedselallergieën binnen de sector, welke stoffen allergieën veroorzaken en hoe deze stoffen kunnen worden vervangen of geëlimineerd (indien mogelijk).

 • Traceerbaarheid in de voedingssector

  Traceerbaarheidsmaatregelen om te kunnen reageren op potentiële risico’s die aanwezig kunnen zijn in levensmiddelen en diervoeding, om ervoor te zorgen dat alle levensmiddelen veilig door mensen gegeten kunnen worden.

 • Risico’s in verband met natuurlijke, chemische, biologische gevaren in drank en voedingsmiddelen

  Interpretatie van laboratoriumtests voor parameters die van invloed zijn op de voedselveiligheid, rekening houdend met de risico’s van fysische, chemische en biologische gevaren voor levensmiddelen en dranken.

 • Voedingsmiddelenwetgeving

  Wetgeving met betrekking tot de levensmiddelen- en diervoederindustrie, omvattende de productie van levensmiddelen, hygiëne, veiligheid, grondstoffen, additieven, ggo’s, etikettering, milieu- en handelsregelgeving.

 • Normen voor voedselveiligheid

  Voedselveiligheidsnormen (d.w.z. ISO 22000) die zijn ontwikkeld door de erkende organisaties voor normalisatie op het gebied van voedselveiligheid. Zo specificeert de internationale norm ISO 22000 de vereisten voor een doeltreffend systeem voor het beheer van de voedselveiligheid. Het omvat de interactieve communicatie, het beheer van het systeem, de vereiste programma’s en de HACCP-beginselen.

 • Beginselen van voedselveiligheid

  Wetenschappelijke achtergrond van voedselveiligheid, met inbegrip van bereiding, behandeling en opslag van levensmiddelen, om het risico van door voedsel overgedragen ziekten en andere gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken.

 • Ingrediënten van voedingsmiddelen

  Technische kenmerken van de formulering van ingrediënten voor voedingsmiddelen.

 • Voedingsmiddelentechnologie

  Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen, biologische en farmaceutische producten, ontwikkeling en exploitatie van fabricage-, verpakkings- en distributiesystemen voor geneesmiddelen/levensmiddelen, ontwerp en installatie van productieprocessen voor voedingsmiddelen.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Voedingsmiddelenwetenschap

  Studie van de fysische, biologische en chemische samenstelling van levensmiddelen en de wetenschappelijke begrippen die ten grondslag liggen aan de levensmiddelenverwerking en de voeding.

 • Voedingsmiddelen

  Kwaliteit en aanbod van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten in een specifieke levensmiddelensector.

 • Biotechnologie

  De technologie die biologische systemen, organismen en celcomponenten gebruikt, wijzigt of bruikbaar maakt om nieuwe technologieën en producten voor specifieke toepassingen te ontwikkelen.

 • Voedsel- en drankenindustrie

  De respectieve industrie en de processen die verband houden met de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, zoals grondstoffenselectie, verwerking, verpakking en opslag.

 • Bewaren van voedsel

  Verslechteringsfactoren, controlerende factoren (temperatuur, additieven, vochtigheid, pH, wateractiviteit, enz., inclusief verpakking) en voedselverwerkingsmethoden om voedselproducten te conserveren.

 • Wetgeving voor producten van dierlijke oorsprong

  De toepasselijke wettelijke voorschriften inzake temperatuur, afvalmaterialen, traceerbaarheid, etikettering, verhandeling en het vervoer van producten van dierlijke oorsprong. 

 • Laboratoriumgebaseerde wetenschappen

  Laboratoriumgebaseerde wetenschappen zoals biologie, chemie, natuurkunde, geïntegreerde wetenschap of geavanceerde laboratoriumwetenschap.

Vaardigheden

 • Winkelonderzoek uitvoeren

  Leiding geven aan en beheren van houdbaarheidsstudies over producten van zijn/haar bedrijf en producten van andere producenten om de positie van de onderneming op de markt te bepalen.

 • Op de hoogte blijven van innovaties in de voedselverwerkende sector

  De recentste innovatieve producten en technologieën voor het verwerken, bewaren, verpakken en verbeteren van levensmiddelen.

 • Communiceren in de voedselverwerkende industrie

  Met professionals uit de voedselverwerkende industrie communiceren om correcte informatie te verkrijgen over hun werk en acties

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Visuele gegevens voorbereiden

  Grafieken en diagrammen opstellen om gegevens op een visuele manier te presenteren.

 • Op de hoogte blijven van regelgeving

  Het bijhouden van actuele kennis van de huidige regelgeving en het toepassen van deze kennis in specifieke sectoren.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Onafhankelijk werken als onderdeel van een voedingsmiddelenproductieproces

  Individueel werken als belangrijk als onderdeel van een voedingsmiddelenproductieproces. Deze functie wordt individueel uitgevoerd met weinig of geen toezicht of samenwerking met collega’s.

 • Als waarnemer deelnemen aan verschillende soorten audits in de voedingsmiddelensector

  Neem regelmatig deel als een waarnemer aan audits op het gebied van efficiëntie, veiligheid, milieu, kwaliteit en voedselveiligheid.

 • Laboratoriumresultaten opvolgen

  De resultaten van het laboratorium analyseren en toepassen door het productieproces aan te passen. Indien nodig, verslag uitbrengen en passende maatregelen nemen.

 • Strategische planning in de voedingsmiddelenindustrie uitvoeren

  Actieplannen in de voedingsindustrie ontwikkelen en coördineren om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan kwaliteit en deadlines.

 • In een voedselverwerkend team werken

  Samenwerken in een team met andere beroepsbeoefenaren op het gebied van de levensmiddelenverwerking van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

 • Procesoptimalisering leiden

  Leiding geven aan de procesoptimalisering met behulp van statistische gegevens. Experimenten ontwerpen met betrekking tot de productiecontrole- en procesbeheermodellen.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Correcte etikettering van goederen waarborgen

  Ervoor zorgen dat goederen met betrekking tot het product worden geëtiketteerd met alle nodige etiketteringsinformatie (bijv. juridische, technologische, gevaarlijke en andere). Ervoor zorgen dat de etiketten voldoen aan de wettelijke voorschriften en de voorschriften naleven.

 • Beginselen van de voedingstechnologie toepassen

  Voedingstechnologie: een tak van de voedingswetenschap die zich bezighoudt met de productieprocessen om voedingsmiddelen te maken en om processen voor de verwerking van levensmiddelen te verbeteren.

Optionele kennis en vaardigheden

door voedsel veroorzaakte ziektes functionele eigenschappen van voedingsmiddelen culturele gebruiken bij voedselbereiding productieprocessen voor voedingsmiddelen ontwikkelen expertise in voedseletikettering leveren houdbaarheidstermijn van voedingsmiddelen beoordelen voedselrisicoanalyses uitvoeren gedetailleerde voedselverwerkende handelingen uitvoeren statistische methoden bij procescontrole toepassen interdisciplinaire vraagstukken inzake voedseletikettering communiceren opleiding geven over de uitvoering van algemeen kwaliteitsbeheer nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen sensorisch onderzoek uitvoeren tijd beheren bij voedselverwerkende handelingen fysisch-chemische analyses van voedingsmiddelen uitvoeren niches in de markt identificeren ontwerp van een voedingsmiddelenfabriek monsters van voedingsmiddelen en dranken analyseren nieuwe voedingsingrediënten onderzoeken improviseren bij situaties die zich voordoen bij voedselverwerking nieuwe kookmethoden onderzoeken in de levensmiddelenindustrie gebruikte ontwikkelingen volgen adviseren inzake voedselbewaring statistiek consumentenzaken in fabrieken bepleiten trends in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie analyseren gistingsproces van voedingswaren risico’s op de werkplek identificeren operationele standaardprocedures in de voedselketen ontwikkelen voedselveiligheidscontroles uitvoeren voortdurende voorbereiding op audits waarborgen schriftelijke verslagen inzake werk analyseren haccp-implementatie in fabrieken beoordelen verpakkingsvereisten analyseren homogenisering van voedingsmiddelen werkgerelateerde verslagen schrijven kwaliteitscontroles uitvoeren voedingskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen vaklieden uit de voedselverwerkende sector adviseren omgaan met moeilijke arbeidsomstandigheden bij voedselverwerking systeemprestaties bewaken gistingsproces van dranken wetenschappelijke methoden toepassen fabrieken voor de voedingsmiddelenindustrie ontwerpen beknopte producteisen verzamelen deelnemen aan de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen

Source: Sisyphus ODB