Beroep deurenmonteur

Deurenmonteurs plaatsen deuren. Zij verwijderen zo nodig de oude deur, bereiden de kaderopening voor en plaatsen de nieuwe deur met rechte hoek, recht, genivelleerd, en zo nodig waterdicht. Deurenmonteurs moeten ook de bestaande deuren inspecteren en herstellen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Schuimisolatie aanbrengen

  Isolatieschuim, gewoonlijk polyurethaan, aanbrengen om ruimte te vullen.

 • Glas bewerken

  De eigenschappen, de vorm en de afmetingen van glas bewerken.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Waterdicht ademend membraan snijden

  Insnijdingen in waterdichte ademende membranen maken voor het invoegen van ramen, deuren of andere objecten. De insnijding eerst plannen en de lijnen markeren op het membraam. Het overtollige materiaal verwijderen. Alle naden aftapen.

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Isolatiemateriaal op maat snijden

  Isolatiemateriaal op maat snijden zodat het goed in een ruimte past als die ruimte te klein of te groot is of een onregelmatige vorm heeft.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Sloten installeren

  Een slot installeren in een compatibele deur. Het slot installeren voor optimale beveiliging.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Afdichtingsmembranen aanbrengen

  Speciale membranen aanbrengen om water- of vochtindringing te voorkomen. Een perforatie goed afdichten om de vocht- en waterdichte eigenschappen van het membraan te behouden. Ervoor zorgen dat membranen elkaar voldoende overlappen om waterinsijpeling te voorkomen. Controleren of de verschillende membranen die samen worden gebruikt compatibel zijn.

 • Vulstukken gebruiken

  Vulstukken in openingen gebruiken om voorwerpen stevig op hun plaats te houden. De geschikte grootte en het geschikte type vulstuk gebruiken, afhankelijk van het doel.

 • Isolatiestrips aanbrengen

  Isolatiestrips aanbrengen die de luchtuitwisseling tussen buiten- en binnenruimtes verhinderen.

 • Deuren bevestigen

  Bevestigen van een deur in een voorbereide ruimte en de scharnieren aan de deur en het deurkozijn bevestigen. Ervoor zorgen dat de deur recht en vlak is.

Optionele kennis en vaardigheden

binnenkomende bouwmaterialen verwerken gegevens over de voortgang van het werk bijhouden bouwmaterialen bestellen voorraadniveaus bewaken soorten isolatiemateriaal persoonlijke administratie bijhouden bouwprofielen installeren breekbare voorwerpen verpakken voor transport 2d-schema's interpreteren werken in een bouwteam advies geven over bouwmaterialen waterdicht ademend membraan aanbrengen isolatiemateriaal installeren kwaliteit van producten controleren uitschuifbare stang om diagonalen te meten gebruiken schuurmachine gebruiken automatische deur installeren 3d-schema's interpreteren bouwschetsen maken isolatie inspecteren

Source: Sisyphus ODB