Beroep Dierenartsassistent(e)

Een dierenartsassistent(e) assisteert de dierenarts en voert zelf (kleine) zelfstandige handelingen uit. De dierenartsassistent(e) verricht adviserende, diagnostische, preventieve en curatieve taken onder leiding van de dierenarts. Daarnaast zorgt hij of zij ervoor dat de werkruimte op orde is en dat de dieren en hun baasjes voldoende aandacht krijgen. De dierenartsassistent(e) assisteert tijdens het spreekuur en voert administratieve handelingen uit. Hij of zij beantwoordt vragen van klanten aan de telefoon en aan de balie en overlegt indien nodig met de dierenarts.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken dierenartsassistent(e)

 • Adviseren van cliënten over de behandeling van dieren en hun gezondheid in het algemeen.
 • Onderzoeken van dieren om zo een diagnose te kunnen stellen.
 • Behandelen van zieke en gewonde dieren.
 • Overleggen met de dierenarts en taken zonodig overdragen.
 • Assisteren tijdens het spreekuur (houdt dieren vast, legt materialen klaar, voert gegevens in).
 • Verzorgen van het schoonmaken- en houden van de werkruimte en instrumenten.
 • Doen van laboratoriumonderzoek (bijvoorbeeld urine-, bloed- en fecesonderzoek).
 • Aannemen van telefoon en vragen afhandelen.
 • Routinematig controleren van dierengebitten en assisteren bij gebitsbehandeling.

Gerelateerde beroepen veeteelt

 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Dierenarts
 • Dierenhouder, andere dieren
 • Herder koeien of schapen
 • Hulpkracht vee-arts
 • Hulpkracht veefokkerij
 • Hulpkracht veehouderij
 • Inspecteur vee, dieren
 • KI-inseminator
 • Kwaliteitscontroleur vee, vlees, vis
 • Landbouwkundig adviseur
 • Manager/directeur akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Manager/directeur dierenfokbedrijf
 • Manager/directeur vee-, dierenhouderij
 • Medewerker veehouderij
 • Monteur veeteeltmachines
 • Pluimveehouder, pluimveefokker
 • Varkenshouder, varkensfokker
 • Veearts
 • Veearts-chirurg
 • Veefokker
 • Veehandelaar
 • Veehouder
 • Veehouder (hobby)
 • Veehouder-kaasmaker of andere zuivelproducten
 • Veeteelt consulent

Source: Sisyphus ODB