Beroep dierenartsassistent

Dierenartsassistenten zorgen voor de receptie en administratieve ondersteuning in een dierenartsenpraktijk, plannen afspraken, ontvangen klanten en geven advies over diergerelateerde producten, in overeenstemming met de nationale wetgeving. 

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Dierenwelzijn

  Algemeen erkende behoeften aan dierenwelzijn zoals toegepast op soorten, situatie en bezetting. Deze thema's zijn: de behoefte aan een geschikte omgeving
de behoefte aan goede voeding
de behoefte om normale gedragspatronen te kunnen vertonen
de behoefte om samen met, of gescheiden van andere dieren te worden gehuisvest
de behoefte om te worden beschermd tegen pijn, lijden, verwondingen en ziekte.

 • Tekenen van ziekte bij dieren

  Fysieke, gedrags- en milieugerelateerde tekenen van gezondheid en ziekte bij verschillende dieren.

 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren

  Bewustzijn van de maatregelen op het gebied van hygiëne en bioveiligheid bij het werken met dieren, met inbegrip van de oorzaken, de overdracht en de preventie van ziekten en de toepassing van beleidsmaatregelen, materialen en uitrusting.

 • Diergeneeskundige terminologie

  Spelling en betekenis van gangbare terminologie op veterinair gebied.

 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving

  Veilige werkmethoden in een veterinaire omgeving om gevaren en bijbehorende risico's te identificeren en zo ongevallen of incidenten te voorkomen. Dit omvat letsels door dieren, zoönoses, chemicaliën, apparatuur en werkomgeving.

Vaardigheden

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Klachten van klanten afhandelen

  Klachten en negatieve feedback van klanten beheren om problemen aan te pakken en, zo nodig, te zorgen voor een snel herstel van de dienstverlening.

 • Wachtruimte van een dierenartsenpraktijk beheren

  Beheren van de wachtruimte in een dierenartspraktijk en ervoor zorgen dat zowel de behoeften van de klanten als die van de dieren in de gaten worden gehouden en dat er prioriteiten worden gesteld.

 • Veterinaire klanten en hun dieren ontvangen voor afspraken

  Ontvangen van veterinaire klanten, ervoor zorgen dat zij en hun dieren zijn voorbereid op afspraken.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Omgaan met veterinaire noodgevallen

  Onvoorziene voorvallen met betrekking tot dieren en omstandigheden die dringende maatregelen vereisen, op passende professionele wijze behandelen.

 • Receptieruimte van een dierenartsenpraktijk onderhouden

  De receptieruimte, met inbegrip van uiterlijk en hygiëne, handhaven om een positieve indruk van de organisatie te geven.

 • Meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren

  Tegelijkertijd meerdere taken uitvoeren en zich bewust zijn van de hoofdprioriteiten.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Administratieve gegevens in de dierenartsenpraktijk bijhouden

  Administratieve gegevens aanleggen en bijhouden voor activiteiten zoals afspraken en verkoop in de dierenartspraktijk

 • Bioveiligheid van dieren beheren

  Passende bioveiligheidsmaatregelen plannen en gebruiken om overdracht van ziekten te voorkomen en te zorgen voor een effectieve algehele bioveiligheid. Bioveiligheidsprocedures en infectiebestrijding handhaven en volgen bij het werken met dieren, mogelijke gezondheidsproblemen herkennen en passende maatregelen nemen, interne hygiënemaatregelen en bioveiligheidsprocedures meedelen, en rapporteren aan anderen.

 • Betalingen verwerken

  Betalingen zoals contanten, kredietkaarten en debetkaarten aanvaarden. Terugbetalingen verwerken in geval van retour of vouchers en marketinginstrumenten zoals bonuskaarten of lidmaatschapskaarten beheren. Aandacht besteden aan de veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens.

 • Boekingen verwerken

  Op voorhand een plaats boeken in overeenstemming met de eisen van de klant en alle relevante documenten uitreiken.

 • Telefonisch communiceren

  Telefonisch contact verzorgen door tijdig, professioneel en beleefd oproepen uit te voeren en te beantwoorden.

 • Welzijn van dieren controleren

  De fysieke conditie en het gedrag van de dieren in het oog houden en eventuele problemen of onverwachte veranderingen melden, met inbegrip van tekenen van gezondheid of slechte gezondheid, het uiterlijk, de staat van de huisvesting van de dieren, de inname van voedsel en water en de omgevingsomstandigheden.

 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving

  In een veterinaire omgeving veilige werkmethoden toepassen om gevaren en de daaraan verbonden risico’s vast te stellen teneinde ongevallen of incidenten te voorkomen. Dit omvat letsels door dieren, zoönotische ziekten, chemicaliën, apparatuur en werkomgevingen.

 • Steun bieden aan veterinaire klanten

  Bijstand verlenen aan cliënten die veterinaire behandeling nodig hebben en bij het verlenen van veterinaire diensten. Klanten hulp bieden voor de zorg van hun dieren door zorgtechnieken te laten zien en het gebruik van veterinaire producten te tonen. Ondersteuning bieden in moeilijke situaties.

 • Omgaan met uitdagende mensen

  Veilig werken en effectief communiceren met individuen en groepen mensen die zich in uitdagende omstandigheden bevinden. Dit omvat de herkenning van tekenen van agressie, verdriet, bedreiging en hoe dit aan te pakken om de persoonlijke veiligheid en die van anderen te bevorderen.

 • Infecties in de instelling beheersen

  Implementeren van een reeks maatregelen ter voorkoming en bestrijding van infecties, waarbij gezondheids- en veiligheidsprocedures en -beleid worden geformuleerd en vastgesteld.

 • Dierenhygiëne beheren

  Passende hygiënemaatregelen plannen en gebruiken om de overdracht van ziekten te voorkomen en een goede algemene hygiëne te garanderen. De hygiënische procedures en voorschriften bij het werken met dieren in stand houden en volgen, de controles en protocollen op het gebied van de hygiëne van de locatie aan anderen meedelen. De veilige verwijdering van afvalstoffen overeenkomstig de bestemming en de plaatselijke regelgeving beheren.

Optionele kennis en vaardigheden

voorraden van veterinair materiaal beheren rekenvaardigheden gebruiken oplossingen voor problemen creëren fysiologie van dieren klein tot middelgroot bedrijf beheren veterinaire klinische gegevens beheren financiële transacties verwerken tarieven per uur berekenen beslissingen nemen over het welzijn van het dier eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren anatomie van dieren gedrag van dieren problemen kritisch behandelen samenwerken met dierdeskundigen

Source: Sisyphus ODB