Beroep dierenasielmedewerker

Dierenasielmedewerkers verzorgen routinematige diensten in het dierenverblijf. Zij ontvangen dieren die naar het asiel worden gebracht, reageren op telefoontjes over verloren of gewonde dieren, verzorgen dieren, reinigen kooien, behandelen papieren voor de adoptie van dieren, vervoeren dieren naar de dierenarts en onderhouden een databank van de dieren in het asiel.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gedrag van dieren

  De natuurlijke gedragspatronen van dieren, d.w.z. de wijze waarop normaal en abnormaal gedrag kan worden uitgedrukt volgens soort, omgeving, mens-dier interactie en bezigheid.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Fysiologie van dieren

  De studie van het mechanische, fysieke, bio-elektrische en biochemische functioneren van dieren, hun organen en hun cellen.

 • Anatomie van dieren

  De studie van lichaamsdelen van dieren, hun structuur en dynamische relaties, op een niveau dat relevant is voor de specifieke bezigheid.

Vaardigheden

 • Dierenverblijven onderhouden

  Ervoor zorgen dat dierenleefruimten zoals habitats, terraria, kooien of kennels in adequate en hygiënische staat zijn. De leefruimte schoonmaken en zo nodig een nieuw strooisel ter beschikking te stellen.

 • Personen interviewen

  Mensen interviewen in verschillende omstandigheden.

 • Instructies geven over dierenverzorging

  Medewerkers in de dierenverzorging informeren over de behandeling van het dier, de eetgewoonten, de voeding en de medische toestand en behoeften van de dieren.

 • Beweging van dieren controleren

  Sturen, regelen of beperken van bewegingen van een dier of een groep dieren.

 • Gedrag van dieren beoordelen

  Observeren en evalueren van het gedrag van dieren om veilig met hen te kunnen werken en afwijkingen van het normale gedrag, die wijzen op een aantasting van de gezondheid en het welzijn, te herkennen’

 • Klanten advies geven over juiste dierenverzorging

  Verstrekken van informatie aan klanten over voeding en verzorging van huisdieren, passende voedingskeuzes, vaccinatiebehoeften, enz.

 • Honden africhten

  Honden africhten om zich correct te gedragen en de bevelen van hun eigenaars te volgen. Een verscheidenheid aan technieken gebruiken zoals clickertraining, relatiegebaseerde training of dominantiegebaseerde training om gunstig gedrag bij de hond te stimuleren.

 • Welzijn van dieren controleren

  De fysieke conditie en het gedrag van de dieren in het oog houden en eventuele problemen of onverwachte veranderingen melden, met inbegrip van tekenen van gezondheid of slechte gezondheid, het uiterlijk, de staat van de huisvesting van de dieren, de inname van voedsel en water en de omgevingsomstandigheden.

 • Toestand van dieren beoordelen

  Controleer het dier op eventuele uitwendige tekenen van parasieten, ziekten of verwondingen. Gebruik deze informatie om eigen acties te bepalen en uw bevindingen aan de eigenaars te rapporteren.

 • Dierenverslagen opstellen

  Het opstellen van dierbestanden volgens relevante informatie uit de sector en het gebruik van passende systemen voor het bijhouden van gegevens.

 • Voeding geven aan dieren

  Voedsel en water aan dieren geven. Dit omvat het bereiden van voedsel en water voor dieren en het rapporteren van eventuele veranderingen in de eet- of drinkgewoonten van dieren.

 • Dode dieren afvoeren

  Dode dieren die niet als een bron van vlees worden beschouwd respectvol afvoeren. Het dier begraven of cremeren op basis van de wensen van de eigenaars of op basis van andere criteria.

 • Dierenadoptie beheren

  Mensen zoeken die dieren uit de opvang willen adopteren, hen helpen bij hun keuze en de nodige administratie afhandelen.

 • Helpen bij het vervoer van dieren

  Assisteer bij het vervoer van dieren, met inbegrip van het laden en lossen van dieren, de voorbereiding van het transportvoertuig en het in stand houden van het welzijn van het dier gedurende het gehele transportproces.

 • Werken met dierenartsen

  Dierenartsen raadplegen en hen bijstaan bij het onderzoek en de verzorging van dieren.

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren met klanten voorraden lossen zorg dragen voor het welzijn van dieren tijdens vervoer dieren promoten dieren verzorgen klanten helpen eerste hulp bieden aan dieren raad geven over de aankoop van dieren dierentraining goederen bestellen materiaal onderhouden raad geven over dierenwelzijn verrijkende omgeving bieden voor dieren passende beschermende uitrusting dragen bewegingsactiviteiten voor dieren implementeren hondenuitlaatdiensten bieden in ploegen werken afspraken beheren persoonlijkheid beoordelen omgaan met veterinaire noodgevallen

Source: Sisyphus ODB