Beroep Diplomatiek vertegenwoordiger

Diplomaten vertegenwoordigen hun vaderland en overheid in internationale organisaties. Zij onderhandelen met de ambtenaren van de organisatie om ervoor te zorgen dat de belangen van het land van herkomst worden beschermd en om productieve en vriendschappelijke communicatie tussen het land van herkomst en de internationale organisatie te vergemakkelijken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken diplomatiek vertegenwoordiger

 • Vertegenwoordigen van en behartigen van belangen van Nederland en Nederlanders in het buitenland.
 • Helpen, adviseren en voorlichten van Nederlanders in het buitenland.
 • Voorbereiden van beleid en schrijven van verslagen of rapporten.
 • Onderhouden van contact met lokale bestuurders.

Gerelateerde beroepen nationale overheidsdienst

 • Adviseur administratieve organisatie
 • Beleidsadviseur
 • Bestuurder publieke organisatie
 • Hogere overheidsfunctionaris
 • Inspecteur staatseigendommen
 • Juridisch beleidsambtenaar, anders
 • Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever
 • Overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen
 • Overheidsfunctionaris vergunningen
 • Politicoloog

Source: Sisyphus ODB