Beroep dispatcher goederenvervoer

Dispatchers goederenvervoer ontvangen en verzenden betrouwbare berichten, volgen voertuigen en uitrusting en registreren andere belangrijke informatie. Zij zien toe op de planning van de verzendingen door middel van de coördinatie van de verschillende transportmethoden. Dispatchers goederenvervoer structureren routes of diensten en bepalen de geschikte transportmethode. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de apparatuur en voertuigen en het zenden van werknemers. Dispatchers goederenvervoer verstrekken de juridische en contractuele documentatie voor de transportpartijen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geografische gebieden

  Detailkennis van het geografische gebied; kennis van waar verschillende organisaties activiteiten uitoefenen.

 • Wetgeving inzake wegvervoer

  Beschikken over kennis van de regelgeving voor het wegvervoer op regionaal, nationaal en Europees niveau op het gebied van veiligheid en milieu.

 • Methoden voor goederenvervoer

  Inzicht krijgen in de verschillende vervoerswijzen, zoals het vervoer door de lucht, over zee of het intermodaal vrachtvervoer. Zich specialiseren in een van de modaliteiten en in het bezit zijn van een diepgaandere kennis van de details en procedures van die modaliteit.

Vaardigheden

 • Verzendingssoftwaresystemen beheren

  Verzendingssoftwaresystemen beheren om taken zoals het genereren van werkorders, routeplanning en andere activiteiten uit te voeren.

 • Activiteiten van het wagenpark controleren

  De activiteiten van het wagenpark controleren; vertragingen bijhouden en reparatiebehoeften identificeren; vlootinformatie analyseren om verbeteracties te ontwikkelen en te implementeren.

 • Toezicht houden op bemanning

  Toezicht houden op het gedrag van de werknemers en dit observeren.

 • Activiteiten van vrachtwagenbestuurders beheren

  De activiteiten van vrachtwagenchauffeurs beheren.

 • Vlootcapaciteit beheren

  De bestaande vloot, zijn beschikbaarheid en de draagkracht ervan beheren om de routes te plannen.

 • Analyses van scheepsgegevens uitvoeren

  Informatie uit de managementsoftware van een vaartuig verzamelen en met kruisverwijzingen verwijzen om de gegevens vanuit verschillende standpunten te analyseren. Analyseren van de gegevens en oordelen om de besluitvorming te onderbouwen.

 • Transportbeheerconcepten toepassen

  Toepassen van concepten voor het beheer in de vervoerssector om de transportprocessen te verbeteren, afval te verminderen, de efficiëntie te verhogen en de planning te verbeteren.

 • Chauffeurs inplannen en uitsturen

  Plannen en uitsturen van chauffeurs, werkuitrusting en dienstvoertuigen op de gewenste plaatsen zoals gevraagd door de klanten.

 • Mondelinge instructies overbrengen

  Transparante instructies verstrekken. Ervoor zorgen dat berichten correct worden begrepen en opgevolgd.

 • Onafhankelijke operationele besluiten nemen

  Zo nodig onmiddellijke operationele besluiten nemen, rekening houdend met de omstandigheden en de relevante procedures en wetgeving. Alleen bepalen welke optie het beste is voor een specifieke situatie.

 • In een watertransportteam werken

  Vol vertrouwen binnen een groep in de watertransportsector werken, waarin elk individu op zijn eigen verantwoordelijkheidsgebied opereert om een gemeenschappelijk doel te bereiken, zoals een goede klantinteractie, maritieme veiligheid en scheepsonderhoud.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Vervoersroutes opstellen

  Vervoersroutes opstellen door routes toe te voegen of te verwijderen, wijzigingen aan te brengen in de routefrequentie en het transportbereik van routes te wijzigen. Routes aanpassen door de vervoerstijd van een route te verlengen, capaciteit toe te voegen tijdens drukke periodes (of de capaciteit te verminderen tijdens perioden van geringe passagiersaantallen), de vertrektijden aan te passen wegens wijzigingen in omstandigheden langs de route, en dit steeds met een efficiënt gebruik van middelen en het nastreven van een optimale relatie met klanten.

Optionele kennis en vaardigheden

opslagactiviteiten intermodale apparatuur hanteren beschikken over computervaardigheden informatie organiseren intermodalisme alert blijven intermodale opties statistiek

Source: Sisyphus ODB