Beroep dispatcher voor het elektriciteitstransportnet

Dispatchers van het distributiesysteem van het elektriciteitsnetwerk beheren en onderhouden apparatuur die de energie aan de consument levert. Zij houden toezicht op het onderhoud en de reparatie van de elektriciteitsleidingen en zorgen ervoor dat aan de distributiebehoeften wordt voldaan. Ze reageren ook op storingen in het distributiesysteem die onder meer storingen veroorzaken.

Dispatcher voor het elektriciteitstransportnet: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen elektra

 • Belichtingstechnicus toneel, film, tv
 • Elektriciën woningbouw
 • Elektromonteur
 • Hulpkracht elektriciën
 • Installateur of reparateur televisies en geluidsapparatuur
 • Installatie- of servicemonteur beveiligings- en brandalarmsystemen
 • Installatie- of servicemonteur cv installaties
 • Installatie- of servicemonteur huishoudelijke apparaten
 • Installatie- of servicemonteur windmolens
 • Koeltechnisch monteur
 • Lift monteur, installateur
 • Monteur elektriciteitsnetten
 • Monteur elektriciteitsnetten (laagspanning)
 • Monteur hoogspanningsinstallaties
 • Monteur of installateur koel- of vriesinstallaties
 • Reparateur huishoudelijke apparaten (niet bij de klant)
 • Roltrap monteur, installateur

Kennis

 • Hoogspanningsmasten

  De soorten mastconstructies die worden gebruikt voor doorgifte en distributie van elektrische energie en fungeren als drager voor bovengrondse hoogspanningsleidingen, waaronder masten voor hoogspanningswisselstroom en -gelijkstroom. De diverse soorten mastontwerpen en -materialen die voor de bouw daarvan worden gebruikt en de verschillende soorten stroom.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

  De naleving van veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij installatie, gebruik en onderhoud van constructies en apparaten die deel uitmaken van installaties voor opwekking, transport en distributie van elektriciteit, waaronder de juiste beschermingsmiddelen, voorschriften voor het omgaan met materieel en preventiemaatregelen.

 • Elektrische stroom

  De stroming van elektrische lading die door middel van elektronen of ionen wordt verplaatst in een medium, bijvoorbeeld elektrolyt of plasma.

Vaardigheden

 • Naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren

  Toezicht houden op de werking van elektriciteitsverdeelvoorzieningen en elektriciteitsverdeelvoorzieningen om ervoor te zorgen dat de verdeeldoelstellingen worden bereikt en aan de vraag naar elektriciteit wordt voldaan.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Bovengrondse stroomkabels inspecteren

  De structuren inspecteren die worden gebruikt bij de transmissie en distributie van elektrische energie, zoals geleiders, torens en polen, om na te gaan of ze beschadigd zijn en gerepareerd moeten worden, en zorgen voor routineonderhoud.

 • Toezicht houden op activiteiten rond elektriciteitsdistributie

  Toezicht houden op de activiteiten van een elektriciteitsverdeelvoorziening en de werking van de elektriciteitsverdeelvoorzieningen, zoals elektriciteitskabels, om de naleving van de wetgeving en de efficiënte werking van de apparatuur te waarborgen, en dat de apparatuur op de juiste wijze wordt gehanteerd en onderhouden.

 • Elektriciteitsverdelingsschema's ontwikkelen

  Plannen ontwikkelen die de tijdlijnen en routes voor de verdeling van elektrische energie beschrijven, rekening houdend met de huidige en toekomstige vraag naar energie: zo moet ervoor gezorgd worden dat het aanbod kan voldoen aan de vraag en dat de verdeling plaatsvindt op een efficiënte en veilige manier.

 • Reageren op stroomvoorzieningstoringen

  De strategieën die zijn ontwikkeld om in te spelen op noodsituaties in gang zetten, en reageren op onvoorziene problemen bij de productie, de transmissie en de distributie van elektriciteit, zoals stroomonderbrekingen, om het probleem snel op te lossen en de normale werking ervan te herstellen.

 • Veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren

  De activiteiten aan een elektriciteitstransmissie- en -distributiesysteem monitoren en controleren om ervoor te zorgen dat belangrijke risico's worden beheerst en voorkomen, zoals risico's van elektrocutie, schade aan eigendommen en apparatuur en instabiliteit van de transmissie of distributie.

 • Ondergrondse stroomkabels inspecteren

  De ondergrondse stroomkabels tijdens de installatie of de reparatie inspecteren om fouten te identificeren en de omvang van de schade of de behoefte aan reparaties te beoordelen, en ervoor te zorgen dat deze op de juiste wijze worden geïnstalleerd en onderhouden.

 • Energiedistributieschema's aanpassen

  De procedures voor de distributie van energie controleren om te beoordelen of de energievoorziening moet worden verhoogd of verlaagd, afhankelijk van veranderingen in de vraag en deze veranderingen in het distributieschema opnemen. Ervoor zorgen dat de wijzigingen worden nageleefd.

 • Onderhoud van apparatuur garanderen

  Ervoor zorgen dat de voor de werking benodigde apparatuur regelmatig op fouten wordt gecontroleerd, dat routine-onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en dat reparaties worden gepland en uitgevoerd in geval van schade of gebreken.

Optionele kennis en vaardigheden

elektriciteitsmarkt bovengrondse stroomkabels herstellen elektriciteitsverbruik elektriciteitsopwekking coördineren elektriciteitsmeter aflezen trends op de energiemarkt analyseren strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen procedures bij verdeling van elektriciteit testen advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid gebieden beoordelen om elektriciteitsleidingen te plaatsen elektrische ontlading ondergrondse stroomkabels herstellen

Source: Sisyphus ODB