Beroep distilleerderij-opzichter

Distilleerderij-opzichters coördineren de productieprocessen bij de productie van gedistilleerde dranken en geven leiding aan de werknemers die bij het proces betrokken zijn. Zij controleren of de gedistilleerde alcoholische dranken in de gespecificeerde hoeveelheden en met de gespecificeerde alcoholpercentages worden geproduceerd.

Distilleerderij-opzichter: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Diverse soorten sterke drank

  Gedistilleerde dranken en hun combinatie voor het ontwikkelen van het eindproduct zoals whisky, wodka, cognac.

 • Temperatuurschalen

  De temperatuurschalen Celsius en Fahrenheit.

 • Distilleren van sterke dranken

  Processen die verband houden met de productie van gerijpte en niet-gerijpte gedistilleerde dranken. Tot de niet-gerijpte gedistilleerde dranken behoren wodka en gin. Tot de gerijpte gedistilleerde dranken behoren whisky, rum en brandy.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Voedsel- en drankenindustrie

  De respectieve industrie en de processen die verband houden met de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, zoals grondstoffenselectie, verwerking, verpakking en opslag.

 • Geschikte grondstoffen voor specifieke gedistilleerde dranken

  Grondstoffen als granen, aardappelen, suikers of vruchten die kunnen worden gefermenteerd om een bepaald type alcoholhoudende drank te produceren.

 • Regelgeving voor de belasting op sterke drank

  Gebruik van informatie afkomstig van de spirit safe ter vergelijking met en ter naleving van de belastingregelgeving inzake destillatiesterkte. De spirit safe is een afgesloten en verzegelde glazen doos die alleen toegankelijk is voor vertegenwoordigers van de belastingdienst van de overheid. 

Vaardigheden

 • Laboratoria voor voedingsmiddelenproductie beheren

  Laboratoriumactiviteiten in de fabriek beheren en gebruik maken van de gegevens om de kwaliteit van de vervaardigde producten te controleren.

 • Voorraad van goederen in productie bijhouden

  Voorraad van goederen bijhouden, ongeacht of het gaat om front-end (bijv. grondstoffen) goederen, intermediaire goederen of back-end (namelijk afgewerkte goederen). Goederen tellen en ze opslaan voor de volgende productie- en distributieactiviteiten.

 • Veiligheid in het productiegebied waarborgen

  De eindverantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid, kwaliteit en efficiëntie van de productieruimte.

 • Distilleerapparatuur bedienen

  De verschillende delen van destillatieapparatuur bedienen, zoals de pot, de destillatiekolom, de lyne-arm, de condensor, het destillaat en de rijpingsvaten.

 • Maatregelen tegen ontvlambaarheid nemen

  Maatregelen nemen tegen ontvlambaarheid. Drank die voor 40% uit ABV bestaat, zal bij verhitting tot ongeveer 26 °C en bij toepassing van een ontstekingsbron in brand vliegen. Het vlampunt van zuivere alcohol is 16,6 °C.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Toezicht houden op bemanning

  Toezicht houden op het gedrag van de werknemers en dit observeren.

 • Verspilling van grondstoffen beperken

  Evalueren en identificeren van mogelijkheden om hulpbronnen efficiënter te gebruiken met voortdurend streven naar het verminderen van de verspilling van nutsvoorzieningen.

 • Graan inspecteren op insecten

  Inspecteren van ladingen onbewerkt graan om schadelijke insecten, zoals graankevers, op te sporen.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Containers voor het distilleren van dranken voorbereiden

  Recipiënten of vaten voor de distillatie van dranken voorbereiden. Apparatuur voorbereiden voor het zuiveren en verwijderen van de verdunningscomponenten, zoals water, voorbereiden om het aandeel van het alcoholgehalte te verhogen.

 • Dranken mengen

  Dranken mengen voor het creëren van nieuwe drankproducten die aantrekkelijk zijn voor de markt, interessant voor ondernemingen en innovatief op de markt.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Dichtheid van vloeistoffen meten

  Het meten van de dichtheid van vloeistoffen, met inbegrip van oliën, met behulp van hygrometers of oscillerende buizen en dergelijke.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • PH-waarde meten

  Het meten van de pH, een maat voor de aciditeit of de alkaliniteit.

 • Smaakstoffen voor sterke drank volgens recept mengen

  Mengen van smaakstoffen en andere ingrediënten zoals fruitzuren om brandewijn, likeuren en verrijkte dranken te produceren.

 • Voortdurende verbetering van teams aanmoedigen

  De teams in staat stellen de mogelijkheden voor voortdurende verbetering in kaart te brengen en vervolgens het proces sturen om de resultaten te verbeteren.

 • Sterke dranken rectificeren

  Rectificeren van gedistilleerde dranken door deze herhaaldelijk of fractioneel te destilleren om water en ongewenste verbindingen te verwijderen.

 • Proeven op alcoholmengsels uitvoeren

  Temperatuur (met bijv. thermometer) en de relatieve dichtheid (met bijv. alcoholbestendige hydrometer) meten en gegevens vergelijken met tabellen van standaardhandboeken om het bewijs van het mengsel te kunnen vaststellen.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Distilleersterkte meten

  De alcoholconcentratie meten aan de hand van de gegevens in de gedistilleerde drank, waarbij het distillatieproces en het distillatiegehalte binnen de grenzen van de in de regelgeving voor belastingdoeleinden voorgeschreven parameters worden gehouden.

Optionele kennis en vaardigheden

milieubeheersystemen gebruiken omgaan met collega’s schriftelijke verslagen inzake werk analyseren voedselverwerkende praktijken efficiënt aanpassen gegevens in de voedselverwerkende sector interpreteren productieprocessen analyseren voor verbetering omgaan met managers productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen financiële statistische verslagen ontwikkelen voortdurende voorbereiding op audits waarborgen beschikken over computervaardigheden werkgerelateerde verslagen schrijven zelfvertrouwen tonen nieuw personeel in dienst nemen begrotingscontrole uitvoeren levering van grondstoffen beheren bijgewerkte professionele kennis onderhouden

Source: Sisyphus ODB