Beroep Docent overige vakgebieden

Een docent overige vakgebieden verzorgt lessen binnen het voortgezet onderwijs, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, het hoger en middelbaar beroepsonderwijs of binnen de volwasseneducatie. Een docent overige vakgebieden toetst regelmatig de voortgang van de leerling en bespreekt deze voortgang met collega's, de leerling zelf en bijvoorbeeld ouders/verzorgers. Een docent overige vakgebieden voert overleg met collega's, het management en andere betrokkenen betreffende onderwijsinhoud, de onderwijsorganisatie, het beleid en andere schoolzaken. Hij of zij zorgt ervoor dat zijn of haar kennis up to date is door ontwikkelingen binnen het vak bij te houden en bijvoorbeeld relevante conferenties te bezoeken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken docent overige vakgebieden

 • Het voorbereiden en uitvoeren van lessen.
 • Het maken van studiewijzers en voorbereiden van lesmaterialen.
 • Leerlingen stimuleren, ondersteunen en coachen.
 • Het nakijken van gemaakt werk en toetsen.
 • Het bewaken van de orde en het creëren van een goede en veilige werkomgeving.
 • Het evalueren van en verslag uitbrengen over de prestaties van leerlingen.
 • Deelnemen aan werkoverleg en andere vergaderingen.
 • Zich op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen het vakgebied door bijvoorbeeld het lezen van actuele literatuur, te praten met collega's en het bezoeken van conferenties.

Gerelateerde beroepen overig onderwijs

 • Autorij instructeur, motorrij instructeur
 • Docent beeldende kunsten
 • Docent drama
 • Docent IT-vakken
 • Docent muziek, zang
 • Docent Nederlands als tweede taal
 • Docent vreemde talen
 • Docent yoga of vergelijkbaar
 • Inspecteur onderwijs
 • Leerkracht speciaal overig onderwijs
 • Leerkracht speciaal voortgezet onderwijs
 • Remedial teacher
 • Rij-examinator
 • Sportleraar
 • trainer computervaardigheden

Source: Sisyphus ODB