Beroep Docent VO

Docent VO
Credits: Shutterstock.com

De leraren van de middelbare school geven onderwijs aan studenten, gewoonlijk kinderen en jonge volwassenen, in een middelbare schoolomgeving. Het zijn meestal vakdocenten die lesgeven in hun eigen vakgebied. Zij maken lesplannen en lesmateriaal, bewaken de voortgang van de studenten, assisteren individueel wanneer dat nodig is en evalueren de kennis en prestaties van de studenten door middel van opdrachten, toetsen en examens.

Docent VO: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken docent vo

 • Maakt studiewijzers voor vakken, o.a. met informatie over roosters, de inhoud van lessen, demonstraties, discussiegroepen etc.
 • Bereidt lesmateriaal voor, zoals syllabi, opdrachten, handouts en examens.
 • Bereidt lessen voor (bijv. uitleg, demonstraties, discussiegroepen, practica).
 • Geeft lessen, maakt gebruik van verschillende onderwijsmethoden.
 • Houdt orde en zorgt voor een goede werksfeer in het klaslokaal.
 • Evalueert en beoordeelt het werk van leerlingen zoals examens, opdrachten en verslagen.
 • Evalueert en brengt verslag uit van de prestaties en het gedrag van leerlingen.
 • Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied, bijv. door het lezen van actuele literatuur, te praten met collega's en deel te nemen aan professionele conferenties.
 • Neemt deel aan werkoverleg en andere vergaderingen, overlegt met andere leerkrachten over onderwijskundige kwesties.
 • Neemt deel aan activiteiten gericht op contacten met ouders en contacten met andere scholen.
 • Evalueert en herziet zonodig curricula, lesinhoud, -materiaal, -methode, etc.

Gerelateerde beroepen middelbaar onderwijs

 • Manager/directeur school voor middelbaar onderwijs
 • VO-docent agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • VO-docent algemene programma's, geen specifiek gebied
 • VO-docent biowetenschappen, biologie, medicijnen, zorg
 • VO-docent commerciële, economische, administratieve vakken
 • VO-docent maatschappelijk werk, sociale wetenschappen
 • VO-docent onderwijskunde en lerarenopleiding
 • VO-docent overige vakgebieden
 • VO-docent rechten, management, bedrijfsadministratie
 • VO-docent talen, geschiedenis
 • VO-docent technische vakken
 • VO-docent welzijn, gezondheid
 • VO-docent wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie, dierenverzorging

Source: Sisyphus ODB