Beroep Docent vreemde talen

Een docent vreemde talen geeft les aan volwassenen, adolescenten en/of kinderen in een andere taal dan de eerste taal van de leerling. Hij of zij stelt zich bij aanvang op de hoogte van de beginsituatie van de leerling en stemt de onderwijsplanning en het didactisch handelen daarop af. Hierbij gaat het zowel om een doelgroepanalyse als een educatief ontwerp. Een docent vreemde talen is begeleider van het leerproces, monitort en evalueert het leergedrag en de taalontwikkelingen en neemt op basis daarvan besluiten aangaande de onderwijsplanning. Hij of zij schept een veilig klimaat in de klas en houdt daarbij rekening met ieders achtergrond. Een docent vreemde talen overlegt met collega docenten en andere betrokkenen over de voortgang van de leerlingen en bewaakt zijn of haar professionele bekwaamheid.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken docent vreemde talen

 • Het vaststellen en interpreteren van de beginsituatie van leerlingen.
 • De onderwijsplanning en het didactisch handelen afstemmen op de achtergrond en kennis van de leerling.
 • Het verzorgen van Nederlandse les en daarbij gebruik maken van diverse werkvormen.
 • Het formuleren, inzichtelijk maken, evalueren en zonodig bijstellen van korte- en lange termijn doelen.
 • Het verzamelen en interpreteren van gegevens betreft het leergedrag en de talige ontwikkeling van de leerlingen.
 • Overleggen met collega docenten en andere betrokkenen over de voortgang van de leerlingen.
 • Het bewaken van de professionele bekwaamheid door relevante vakliteratuur te raadplegen, cursussen te volgen en conferenties en studiedagen te bezoeken.

Gerelateerde beroepen overig onderwijs

 • Autorij instructeur, motorrij instructeur
 • Docent beeldende kunsten
 • Docent drama
 • Docent IT-vakken
 • Docent muziek, zang
 • Docent Nederlands als tweede taal
 • Docent overige vakgebieden
 • Docent yoga of vergelijkbaar
 • Inspecteur onderwijs
 • Leerkracht speciaal overig onderwijs
 • Leerkracht speciaal voortgezet onderwijs
 • Remedial teacher
 • Rij-examinator
 • Sportleraar
 • trainer computervaardigheden

Source: Sisyphus ODB