Beroep educatief medewerker dierentuin

Educatief medewerkers dierentuin geven bezoekers uitleg over de dieren die in de dierentuin/aquarium wonen, en over andere soorten en habitats. Zij verstrekken informatie over het beheer van dierentuinen, de dieren en het behoud van wilde dieren en planten. Educatief medewerkers dierentuin kunnen worden betrokken bij zowel formele als informele leermogelijkheden, variërend van het opstellen van informatiepanelen op hekken tot het houden van klassikale lessen voor scholen of universiteiten. Afhankelijk van de grootte van de organisatie kan het onderwijsteam één enkele persoon of een groot team zijn. De gevraagde facultatieve vaardigheden zijn dan ook zeer uiteenlopend en variëren van organisatie tot organisatie.  Educatief medewerkers dierentuin bevorderen ook de inspanningen op het gebied van natuurbehoud. Dit kan inhouden dat werk wordt verricht binnen de dierentuin, maar ook in het veld als onderdeel van eventuele uitwisselingsprojecten van de dierentuin.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Toegepaste zoölogie

  De wetenschap van de toepassing van de anatomie, fysiologie, ecologie en het gedrag van de dieren in een bepaalde praktische context.

 • Dierentuingemeenschap

  Dierentuin en aquariumgemeenschap op lokaal, regionaal en mondiaal niveau. Ledenorganisaties van dierentuinen, hun leidende beginselen en de manier waarop dit van invloed kan zijn op het beheer van individuele instellingen binnen de bredere gemeenschap.

 • Evolutie van dieren

  De evolutionaire geschiedenis van dieren en de ontwikkeling van soorten en hun gedrag via domesticatie.

Vaardigheden

 • Vergaderingen regelen

  Professionele afspraken of bijeenkomsten regelen en plannen voor cliënten of leidinggevenden.

 • Onderwijsprogramma's coördineren

  Programma’s voor educatieve en publieke voorlichting, zoals workshops, rondleidingen, lezingen en lessen, plannen en coördineren.

 • Mensen voorlichten over de natuur

  Met verschillende doelgroepen praten over bijvoorbeeld informatie, concepten, theorieën en/of activiteiten in verband met de natuur en de instandhouding ervan. Schriftelijke informatie opstellen. Deze informatie kan worden gepresenteerd in een reeks formats, zoals displays, informatiebladen, posters, website-tekst, enz.

 • Onderwijsmiddelen ontwikkelen

  Leermiddelen voor bezoekers, schoolgroepen, gezinnen en belangengroepen creëren en ontwikkelen.

 • Samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen

  De communicatie en de samenwerking met alle entiteiten en teams in een bepaalde organisatie waarborgen, in overeenstemming met de bedrijfsstrategie.

 • Gemeenschapsrelaties opbouwen

  Affectieve en langdurige relaties met lokale gemeenschappen ontwikkelen, door bijvoorbeeld speciale programma’s voor kleuterscholen en scholen en voor gehandicapten en ouderen te organiseren, het bewustzijn te vergroten en in ruil daarvoor waardering van de gemeenschap te krijgen.

 • Evenementen organiseren

  Evenementen leiden door het beheer van het budget, de logistiek, de evenementondersteuning, de beveiliging, de noodplannen en de follow-up.

 • Onderwijsactiviteiten organiseren

  Organiseren, uitvoeren en superviseren van onderwijsactiviteiten ten behoeve van diverse doelgroepen, zoals schoolkinderen, universiteitsstudenten, gespecialiseerde groepen of leden van het publiek.

 • Educatief netwerk oprichten

  Het oprichten van een duurzaam netwerk van nuttige en productieve educatieve partnerschappen voor het verkennen van mogelijkheden en samenwerkingsverbanden voor het bedrijfsleven, alsmede om op de hoogte te blijven van de huidige trends op het gebied van onderricht en de onderwerpen die voor de organisatie van belang zijn. De netwerken moeten idealiter op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau worden ontwikkeld.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Onderwijsactiviteiten ontwikkelen

  Speeches, activiteiten en workshops ontwikkelen om de toegang tot en het begrip van artistieke creatieprocessen te bevorderen. Het kan zich richten op een bepaald cultureel en artistiek evenement zoals een voorstelling of een tentoonstelling, of het kan verband houden met een specifieke discipline (theater, dans, tekening, muziek, fotografie, enz.). Contact onderhouden met verhalenvertellers, ambachtslieden en artiesten.

 • Internetonderzoek uitvoeren

  Efficiënt zoeken op het internet om relevante informatie te verzamelen en deze met anderen te delen.

 • Communiceren met de doelgroep

  De beste communicatiekanalen voor de gemeenschap waar u wilt mee werken identificeren en gebruiken.

 • Onderwerpen bestuderen

  Doeltreffend onderzoek verrichten naar relevante onderwerpen om voor verschillende doelgroepen beknopte informatie te kunnen verstrekken. Het onderzoek kan betrekking hebben op boeken, tijdschriften, internet en/of mondelinge besprekingen met goed geïnformeerde personen.

Optionele kennis en vaardigheden

activiteiten delegeren een team leiden voeding geven aan dieren dieren trainen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau ecologie inhoud naar uitvoermedia integreren team leiden dierentraining budgetten beheren plannen om de gemeenschap te bereiken opnemen vrijwilligers leiden welzijn van dieren controleren beweging van dieren controleren vrijwilligers informeren verschillende talen spreken

Source: Sisyphus ODB