Beroep educatief medewerker milieu

Educatief medewerkers milieu zijn verantwoordelijk voor de bevordering van milieubehoud en -ontwikkeling. Zij bezoeken scholen en bedrijven om gesprekken te voeren, ze stellen onderwijsmiddelen en websites op, begeleiden natuurwandelingen, bieden relevante opleidingen aan, en zij helpen bij het organiseren van vrijwilligerswerk en projecten inzake natuurbehoud. Veel tuinen hebben een educatief medewerker milieu in dienst voor begeleiding tijdens schoolbezoeken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Ecologie

  Het onderzoek naar de wisselwerking tussen organismen en hun relatie met de omgeving.

Vaardigheden

 • In open lucht animeren

  Groepen onafhankelijk in de openlucht animeren, waarbij uw praktijk wordt aangepast om de groep te onderhouden en gemotiveerd te houden.

 • Middelen in de openlucht beheren

  Meteorologie herkennen en in verband brengen met topografie; het principe van 'Geen sporen nalaten' toepassen.

 • Eigenschappen van planten identificeren

  Gewaskenmerken in kaart brengen en classificeren. Verschillende soorten gloeilampen kunnen herkennen aan de hand van de naam, de grootte, de veldmarkeringen en de voorraadmarkeringen

 • Vrijwilligers leiden

  De taken, werving, programma’s en budgetten van vrijwilligers beheren.

 • Mensen voorlichten over de natuur

  Met verschillende doelgroepen praten over bijvoorbeeld informatie, concepten, theorieën en/of activiteiten in verband met de natuur en de instandhouding ervan. Schriftelijke informatie opstellen. Deze informatie kan worden gepresenteerd in een reeks formats, zoals displays, informatiebladen, posters, website-tekst, enz.

 • Publiek onderrichten over wilde planten en dieren

  Met groepen volwassenen en kinderen praten om hen te leren om van het bos te genieten zonder zichzelf te verwonden. In scholen of met specifieke jongerengroepen spreken indien daarom wordt verzocht. Programma’s voor natuurbehoud te ontwikkelen en onderrichten.

 • Onderwijsactiviteiten ontwikkelen

  Speeches, activiteiten en workshops ontwikkelen om de toegang tot en het begrip van artistieke creatieprocessen te bevorderen. Het kan zich richten op een bepaald cultureel en artistiek evenement zoals een voorstelling of een tentoonstelling, of het kan verband houden met een specifieke discipline (theater, dans, tekening, muziek, fotografie, enz.). Contact onderhouden met verhalenvertellers, ambachtslieden en artiesten.

 • Mensen onderrichten over brandveiligheid

  Educatieve en promotieplannen ontwikkelen en uitvoeren om het publiek te informeren over kennis en methoden van brandpreventie en brandveiligheid zoals de mogelijkheid om gevaren te identificeren en het gebruik van brandveiligheidsuitrusting, en om het bewustzijn over brandpreventie te vergroten.

 • Risicobeheer in de openlucht uitoefenen

  Ontwerpen en demonstreren van de toepassing van verantwoorde en veilige praktijken voor de buitensector.

 • Raad geven over natuurbehoud

  Informatie verstrekken over en voorstellen doen voor maatregelen met betrekking tot natuurbehoud.

 • Toezicht houden op interventies in de open lucht

  Bewaken, demonstreren en toelichten van het gebruik van apparatuur volgens de operationele richtlijnen van de fabrikanten.

Optionele kennis en vaardigheden

ecologische beginselen dierlijke biologie moleculaire biologie biologie van vissen plantkunde ecologisch veldonderzoek uitvoeren ecologisch onderzoek uitvoeren ecologische gegevens analyseren aquatische ecologie bosecologie

Source: Sisyphus ODB