Beroep EEG-laborant

Een EEG-laborant voert onderzoeken uit naar de mogelijke afwijkingen in de hersenen van patiënten. Hij/zij begeleidt de patiënt voor, tijdens en na het onderzoek. Een EEG-laborant zorgt er daarnaast voor dat apparatuur en materialen goed staan afgesteld, gebruiksklaar en steriel zijn. Tijdens het onderzoek bedient de EEG-laborant de apparatuur en verricht hij/zij metingen en noteert en analyseert hij/zij gegevens. Daarnaast grijpt een EEG-laborant in wanneer de gezondheid van de patiënt achteruit gaat tijdens het onderzoek. Hij/zij beoordeelt of de verkregen informatie bruikbaar is voor het diagnosticeren van een aandoening of ziekte. Een EEG-laborant houdt daarnaast de patiëntadministratie bij en coördineert en plant onderzoeksafspraken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken eeg-laborant

 • Onderzoeken van hersenafwijkingen bij de patiënt.
 • Voorlichten van de patiënt voor het onderzoek.
 • Begeleiden, bewaken van de gezondheid en geruststellen van de patiënt tijdens en kort na het onderzoek.
 • Op- en afstellen van het onderzoeksmateriaal zodat het gebruiksklaar en steriel is.
 • Bedienen van EEG-apparatuur en verrichten van metingen tijdens het onderzoek.
 • Ingrijpen indien de toestand van de patiënt verslechterd bijv. met medicijnen. 6. Beoordelen van de resultaten van het onderzoek op bruikbaarheid voor diagnose.
 • Bijhouden van patiëntadministratie en schrijven van onderzoeksverslagen.
 • Maken van afspraken met patiënten voor onderzoek.

Gerelateerde beroepen operator apparatuur

 • ECG-laborant
 • Laborant klinische neurofysiologie
 • Röntgenlaborant
 • Ultrasonografist

Source: Sisyphus ODB