Beroep effectenhandelaar

Effectenhandelaren kopen en verkopen effecten zoals aandelen en obligaties voor eigen rekening of voor rekening van hun werkgever op basis van hun expertise op het gebied van de financiële markten. Zij monitoren de prestaties van de verhandelde effecten en beoordelen de stabiliteit of speculatieve tendensen ervan. Effectenhandelaren berekenen de prijs van effecten en plaatsen orders. Zij registreren en bewaren alle effectentransacties en zorgen voor de financiële documenten ervan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financiële markten

  De financiële infrastructuur die het mogelijk maakt effecten te verhandelen die door ondernemingen en personen worden aangeboden, beheerst door de regelgeving.

 • Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

 • Beurs

  De markt waarop aandelen van naamloze vennootschappen worden uitgegeven en verhandeld.

 • Moderne portefeuilletheorie

  De financiële theorie die probeert om de winst van een investering gelijk aan het genomen risico te maximaliseren of om het risico voor de verwachte winst van een investering te verkleinen door oordeelkundig de juiste combinatie van financiële producten te kiezen.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

 • Financiële wettelijke bepalingen

  Financiële regels en procedures die gelden voor een bepaalde locatie, waarvan de regelgevende instanties beslissen over de jurisdictie.

 • Effecten

  De op financiële markten verhandelde financiële instrumenten die zowel het eigendomsrecht van de eigenaar als de verplichting tot betaling aan de emittent vertegenwoordigen. Het doel van effecten is het aantrekken van kapitaal en het afdekken van risico’s op de financiële markten.

Vaardigheden

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

 • Economische tendensen analyseren

  De ontwikkelingen in de nationale of internationale handel, de zakelijke betrekkingen, het bankwezen en de ontwikkelingen op het gebied van de overheidsfinanciën analyseren en hoe deze factoren in een bepaalde economische context met elkaar in wisselwerking staan.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Economische trends voorspellen

  Verzamelen en analyseren van economische gegevens om economische trends en gebeurtenissen te voorspellen.

 • Financiële transacties verwerken

  Beheren van valuta's, financiële omwisselingsactiviteiten, deposito's en bedrijfs- en voucherbetalingen. Voorbereiden van uw gastenaccounts en deze beheren en contante betalingen of betalingen met creditcard en pinpas incasseren.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Beurs volgen

  Dagelijks de aandelenmarkt en zijn trends observeren en analyseren om actuele informatie te verzamelen om beleggingsstrategieën te ontwikkelen.

 • Financiële diensten aanbieden

  Een breed scala aan financiële diensten aanbieden aan klanten, zoals bijstand bij financiële producten, financiële planning, verzekeringen, geld- en investeringsbeheer.

 • Handelen op de financiële markt

  Zakelijke activiteiten op de geldmarkt en op de kapitaalmarkt uitvoeren of controleren, zoals deposito's verstrekking of ontvangen, swaptransacties verrichten of short gaan.

Optionele kennis en vaardigheden

financiële producten boekhoudkundige technieken belastingwetgeving statistiek beleggingsportefeuilles ontwikkelen bankactiviteiten kredietwaardigheid beoordelen voorraadwaardering uitvoeren effecten verhandelen gegevens van financiële transacties bijhouden financieel plan opstellen investeringsanalyse jaarrekeningen interpreteren kantoorsoftware advies geven over beleggingen financiële informatie verzamelen beleggingsbeslissingen nemen financiële transacties traceren beleggingsportefeuilles controleren financieel risico analyseren informatie geven over financiële producten advies geven over financiële zaken

Source: Sisyphus ODB