Beroep energiedeskundige residentiële gebouwen

Energiedeskundigen residentiële gebouwen adviseren particulieren over de energievoorziening voor hun woning. Zij beoordelen de behoeften van de klant en bevelen de juiste energiebron en leverancier aan, waarbij zij energie trachten te verkopen. Zij geven ook advies over de economische en milieuvoordelen van verschillende soorten energie en stellen energieplannen op die in overeenstemming zijn met de regelgeving, de technische eisen en de toestand van de woning.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verkoopargumenten

  Technieken en verkoopmethoden die worden gebruikt om op een overtuigende manier een product of dienst aan te bieden aan klanten en om aan hun verwachtingen en behoeften te voldoen.

 • Energieprestaties van gebouwen

  Factoren die bijdragen tot een lager energieverbruik van gebouwen. De bouw- en renovatietechnieken die worden gebruikt om dat doel te bereiken. Wetgeving en procedures voor de energieprestaties van gebouwen.

 • Huishoudelijke verwarmingssystemen

  De moderne en traditionele verwarmingssystemen die worden gestookt met gas, hout, olie, biomassa, zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen en hun energiebesparingsbeginselen.

 • Kenmerken van diensten

  De kenmerken van een dienst met eventueel informatie over de toepassing, functie, onderdelen en aspecten, gebruikmaking en de vereisten betreffende ondersteuning.

 • Eigenschappen van producten

  De materiële eigenschappen van een product, zoals de materialen, eigenschappen en functies, en zijn verschillende toepassingen, kenmerken, gebruiks- en ondersteuningsvereisten.

 • Verkoopstrategieën

  De principes betreffende klantgedrag en doelmarkten met als doel de verkoop van een product of een dienst te promoten.

Vaardigheden

 • Verkoopanalyses uitvoeren

  Verkooprapporten onderzoeken om na te gaan welke goederen en diensten wel en niet goed verkocht werden.

 • Advies geven over verbruik van nutsvoorzieningen

  Personen of organisaties advies geven over methodes waarmee zij hun verbruik van nutsvoorzieningen, zoals warmte, water, gas elektriciteit, kunnen verminderen, zodat zij geld kunnen besparen en duurzame praktijken kunnen integreren.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Advies geven over mogelijke veiligheidsrisico’s betreffende verwarmingssystemen

  Cliënten informeren en adviseren over het soort gevaren waarmee zij worden geconfronteerd, zoals verstikking, CO-vergiftiging of brand, wanneer de haarden of schoorstenen lange tijd niet geveegd werden.

 • Advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen

  Het verstrekken van informatie en advies aan cliënten over de wijze waarop een energie-efficiënt verwarmingssysteem in hun woning of kantoor kan worden gehandhaafd en over de mogelijke alternatieven.

 • Klanten over tarieven van energieverbruik informeren

  Potentiële klanten van een energieleverancier informeren over de maandelijkse vergoedingen die zij voor hun energiediensten in rekening brengen en over eventuele extra kosten.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Prijsaanvragen beantwoorden

  Prijzen en documenten opstellen voor de producten die klanten kunnen kopen.

 • Energiebehoeften vaststellen

  De aard en hoeveelheid van de benodigde energie in een gebouw of een faciliteit vaststellen om de meest voordelige, duurzame en kosteneffectieve energiediensten voor een consument te bieden.

 • Klanten inschatten

  Snel een beeld schetsen van de persoonlijke situatie, behoeften en voorkeuren van een klant.

Optionele kennis en vaardigheden

vervolledigde contracten controleren evenementmarketing voor reclamecampagnes plannen informeren over overheidsfinanciering technologieën voor hernieuwbare energie met leveranciers over verbetering onderhandelen klanten werven vakbeurzen bijwonen gegevens na verkoop opvolgen verkoopbezoeken bij klanten plannen elektriciteitsmarkt gasmarkt informatie geven over windturbines marketingstrategieën implementeren met leveranciers over voorwaarden onderhandelen zonne-energie verkoopstrategieën ten uitvoer brengen verkoopgesprekken houden leveranciersrisico’s beoordelen contacten onderhouden met reclamebureaus informatie geven over geothermische warmtepompen marktonderzoek uitvoeren duurzame energie promoten contractuele geschillen beheren informatie geven over zonnepanelen ontwikkeling van promotiemateriaal beheren aankoopbewijzen opstellen

Source: Sisyphus ODB