Beroep energiedeskundige

Energiedeskundigen bepalen de energieprestaties van gebouwen. Zij stellen een energieprestatiecertificaat (EPC) op waarin het geschatte energieverbruik van een pand wordt aangegeven. Verder geven zij advies over hoe er nog meer energie kan worden bespaard.

Energiedeskundige: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Huishoudelijke verwarmingssystemen

  De moderne en traditionele verwarmingssystemen die worden gestookt met gas, hout, olie, biomassa, zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen en hun energiebesparingsbeginselen.

 • Elektriciteitsverbruik

  De diverse factoren die een rol spelen bij berekening en schatting van het elektriciteitsverbruik in een woonhuis of bedrijfspand, evenals de wijzen waarop het elektriciteitsverbruik kan worden verminderd of zuiniger met elektriciteit kan worden omgegaan.

 • Technologieën voor hernieuwbare energie

  De verschillende soorten energiebronnen die onuitputtelijk zijn, zoals wind, zon, water, biomassa en biobrandstoffen. De verschillende technologieën voor het in toenemende mate benutten van deze vormen van energie, zoals windturbines, hydro-elektrische stuwdammen, fotovoltaïsche zonne-energie en geconcentreerde zonne-energie.

 • Elektriciteitsmarkt

  De trends en belangrijkste drijvende factoren op de markt voor de handel in elektriciteit, methodieken en werkwijzen voor de handel in elektriciteit en het beschrijven van de voornaamste belanghebbenden in de elektriciteitssector.

 • Energieprestaties van gebouwen

  Factoren die bijdragen tot een lager energieverbruik van gebouwen. De bouw- en renovatietechnieken die worden gebruikt om dat doel te bereiken. Wetgeving en procedures voor de energieprestaties van gebouwen.

 • Energie-efficiëntie

  Gebied van informatie over de vermindering van het gebruik van energie. Het omvat de berekening van het energieverbruik, het verstrekken van certificaten en ondersteunende maatregelen, het besparen van energie, het verminderen van de vraag, het aanmoedigen van een efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen en het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energie.

Vaardigheden

 • Energieprestatiecontracten opstellen

  Voorbereiden en herzien van contracten waarin de energieprestatie wordt beschreven, met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

 • Advies geven over verbruik van nutsvoorzieningen

  Personen of organisaties advies geven over methodes waarmee zij hun verbruik van nutsvoorzieningen, zoals warmte, water, gas elektriciteit, kunnen verminderen, zodat zij geld kunnen besparen en duurzame praktijken kunnen integreren.

 • Energiebeheer van installaties uitvoeren

  Bijdragen aan de ontwikkeling van doeltreffende strategieën voor energiebeheer en ervoor zorgen dat deze duurzaam zijn voor de gebouwen. Gebouwen en voorzieningen evalueren om na te gaan waar verbeteringen kunnen worden aangebracht op het gebied van energie-efficiëntie.

 • Energieaudit uitvoeren

  Het energieverbruik systematisch analyseren en evalueren om de energieprestatie te verbeteren.

 • Energieverbruik analyseren

  Het totale energieverbruik van een bedrijf of een instelling evalueren en analyseren door de behoeften ten aanzien van operationele processen te evalueren en door de oorzaken van overtollig verbruik te identificeren.

 • Advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen

  Het verstrekken van informatie en advies aan cliënten over de wijze waarop een energie-efficiënt verwarmingssysteem in hun woning of kantoor kan worden gehandhaafd en over de mogelijke alternatieven.

Optionele kennis en vaardigheden

energiebehoeften vaststellen informatie geven over zonnepanelen informatie geven over geothermische warmtepompen informatie geven zonne-energie milieubewustzijn promoten duurzame energie promoten informatie geven over windturbines

Source: Sisyphus ODB