Beroep entertainmentmanager

Entertainmentmanagers zijn verantwoordelijk voor het aansturen van het team dat entertainmentactiviteiten organiseert voor de gasten van een horeca-etablissement.

Entertainmentmanager: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Recreatieactiviteiten

  Het domein en de kenmerken van recreatieve activiteiten voor klanten.

Vaardigheden

 • Marketingstrategieën implementeren

  Strategieën implementeren die gericht zijn op het promoten van een specifiek product of een specifieke dienst, met gebruikmaking van de ontwikkelde marketingstrategieën.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Amusementsprogramma's ontwikkelen

  Boeiende en uitdagende amusementsprogramma’s ontwikkelen, plannen en begeleiden.

 • Klachten van klanten afhandelen

  Klachten en negatieve feedback van klanten beheren om problemen aan te pakken en, zo nodig, te zorgen voor een snel herstel van de dienstverlening.

 • Werknemers opleiden

  Werknemers leiden en begeleiden via een proces waarbij hen de nodige vaardigheden worden aangeleerd voor de baan. Activiteiten organiseren bedoeld om het werk en de systemen voor te stellen of om de prestaties van individuen en groepen te verbeteren in organisatorische omgevingen.

 • Evenementen organiseren

  Evenementen leiden door het beheer van het budget, de logistiek, de evenementondersteuning, de beveiliging, de noodplannen en de follow-up.

 • Meerdere evenementen op hetzelfde moment plannen

  Evenementen en programma's organiseren die inhoud bieden voor meerdere groepen tegelijk.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Over prijzen onderhandelen

  Een overeenkomst over de prijs van de aangeboden producten of diensten regelen.

 • Gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven

  De veiligheid en de hygiëne van levensmiddelen in acht nemen bij de bereiding, vervaardiging, verwerking, opslag, distributie en levering van levensmiddelen.

 • Verkoopstrategieën ten uitvoer brengen

  Het plan uitvoeren om een concurrentievoordeel op de markt te behalen door het merk of product van het bedrijf te positioneren en door zich te richten op de juiste doelgroep om dit merk of product aan te verkopen.

 • Aan toerisme gerelateerde informatie verschaffen

  Klanten relevante informatie verstrekken over historische en culturele locaties en evenementen, en deze informatie op een ludieke en informatieve manier overbrengen.

 • Evenementenprogramma's evalueren

  Het aangeboden amusementsprogramma beoordelen en verbeteren door feedback te krijgen en gebruik te maken van de beschikbare middelen.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Evenementen plannen

  Programma's, agenda's, budgetten en diensten van een evenement plannen op basis van de behoeften van de klant.

Optionele kennis en vaardigheden

een jaarlijkse marketingbegroting opstellen dienstroosters opstellen zakenrelaties aangaan analytisch denken interculturele vaardigheden tonen in het hotel- en restaurantwezen amusementsactiviteiten voor gasten beheren budgetten beheren personeel aanwerven klantenservice verlenen gasten begroeten samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen klanten met bijzondere behoeften assisteren apparatuurinspecties beheren een incidentenrapportage bijhouden sponsorschappen verkrijgen veiligheid in het hotel- en restaurantwezen waarborgen

Source: Sisyphus ODB