Beroep Epidemioloog

Een epidemioloog voert wetenschappelijke onderzoeken uit naar verrichtingen van het menselijk lichaam. Hij/zij ontwikkelt en verbetert methodes, concepten of theorieën en past wetenschappelijke kennis praktisch toe bij preventievraagstukken omtrent besmettelijke ziektes. Een epidemioloog gebruikt verschillende onderzoeksmethoden en technieken om de onderzoeken uit te voeren. Hij bestudeert en interpreteert naast vakliteratuur grote hoeveelheden data over de mens. Zijn/haar bevindingen beschrijft hij/zij in wetenschappelijke artikelen en rapporten. Onderwerpen die een epidemioloog o.a. bestudeert zijn naar de bouw van het menselijk lichaam en de maatschappelijke oorzaken van menselijke ziektes.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken epidemioloog

 • Ontwikkelen en verbeteren van methodes, concepten en theorieën in de epidemiologie.
 • Praktisch toepassen van epidemiologische kennis.
 • Gebruiken van verschillende wetenschappelijke onderzoeksmethodes en technieken.
 • Bestuderen en interpreteren van vakliteratuur en grote hoeveelheid data over verrichtingen van de mens.
 • Publiceren en presenteren van (wetenschappelijke) artikelen en rapporten.
 • Inzetten van onderzoeksassistenten om het onderzoek uit te voeren.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Source: Sisyphus ODB