Beroep Etalagedecorateur

Een etalagedecorateur houdt zich bezig met het inrichten en decoreren van etalages. Hij of zij overlegt met de opdrachtgever over het doel en de beperkingen met betrekking tot de decoratie van de etalage en onderzoekt de functionele-, ruimtelijke- en veiligheidsvereisten. Hierin zal de etalagedecorateur tevens een adviserende rol hebben in relatie tot een goede promotie van de te presenteren producten en diensten. Op basis daarvan maakt de etalagedecorateur een ontwerp en bespreekt dit met de klant. Hij of zij zorgt voor de benodigde decoratiematerialen en richt vervolgens de etalage volgens het goedgekeurde ontwerp in. Indien nodig, schakelt de etalagedecorateur hulpdiensten in en coördineert hij of zij diens werkzaamheden. Bij de wisseling van etalagedecoratie draagt de etalage decorateur zorg voor het leegmaken van de etalage en het retourneren van de decoratiematerialen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken etalagedecorateur

 • Overleggen met klanten om de nodige informatie te achterhalen, bijv. over het soort te etaleren handelswaar, de planning en vastgestelde vereisten.
 • Het ontwikkelen van ideeën of plannen voor etalagedecoraties.
 • Schetsen en tekenen van ontwerpen en plannen, bijv. met de hand of met de computer.
 • Verzamelen van producten en etalage-onderdelen van leveranciers.
 • Het inrichten van de etalage volgens het ontwerpplan, hierbij gebruik maken van rekwisieten, meubels, handelswaren, achtergronden of accessoires en het plaatsen van prijzen en symbolen etc.
 • Het inschakelen van hulpdiensten indien nodig.
 • Demonteren van bestaande etalages en retourneren van de decoratiematerialen.
 • Het adviseren van detailhandelaars over de optimale presentatie van hun handelswaren.
 • Feedback geven over etalages, bijv. aan het hoofdkantoor, inkoopafdelingen, etc.

Gerelateerde beroepen etalage

 • Etalageontwerper
 • Etaleur/Visual merchandiser

Source: Sisyphus ODB