Beroep expediteur

Expediteurs plannen en organiseren vrachtzendingen binnen nationale en internationale gebieden. Zij communiceren met de vervoerders en onderhandelen over de beste manier om de vracht naar de plaats van bestemming te brengen, dat kan een enkele klant of een distributiepunt zijn. Expediteurs treden op als experts in integraal ketenbeheert. Zij kennen en passen de regels en voorschriften toe voor elke specifieke vracht en delen de voorwaarden en kosten mee aan de klanten.

Expediteur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen logistiek

 • Bestuurder vorkheftruck
 • Hulpkracht verhuizer
 • Kruier voedsel
 • Lader, losser schepen
 • Lader, losser spoorwagons
 • Lader, losser, anders
 • Medewerker magazijn, distributiecentrum
 • Verhuizer

Kennis

 • Beheer van de leveringsketen

  De goederenstroom in de toeleveringsketen, het verkeer en de opslag van de grondstoffen, de procesinventaris en de eindproducten van de oorsprong tot de plaats van verbruik.

 • Kostenmetriek

  Kennis van routingprotocollen om routes te berekenen, verschillende mogelijke routes te vergelijken en de meest efficiënte route te bepalen. Inzicht in de topologische en link-state databanken.

Vaardigheden

 • Bieden op elektronische veilingen

  Offertes opstellen en indienen, rekening houdend met eventuele bijzondere voorschriften, zoals het koelen van goederen of het vervoer van potentieel gevaarlijke materialen.

 • Toezicht houden op de opslagvereisten van vracht

  Toezicht houden op de implementatie van de eisen in de opslag van klantenlading.

 • Efficiëntieplannen voor logistieke operaties ontwikkelen

  Uitwerken en implementeren van plannen om de efficiëntie te verhogen en afval te verminderen tijdens logistieke operaties.

 • Vervoerders beoordelen

  Prestaties van vervoerders beoordelen; sterke en zwakke punten, netwerk en infrastructuur beoordelen.

 • Kortetermijndoelstellingen implementeren

  Prioriteiten en onmiddellijke maatregelen bepalen voor de nabije toekomst.

 • Documenten van vervoerders controleren

  De schriftelijke of digitale officiële documenten controleren die vereist zijn door de vervoerder of het land van invoer of van doorvoer.

 • Uitvoertransportactiviteiten coördineren

  Activiteiten coördineren van de uitvoertransportactiviteiten, met inachtneming van exportstrategieën en -diensten.

 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

  Langetermijndoelstellingen en korte- tot kortetermijndoelstellingen plannen door middel van effectieve plannings- en afstemmingsprocessen op middellange termijn.

 • Relaties met verschillende soorten vervoerders bevorderen

  Relaties tot stand brengen met verschillende soorten vervoerders, zoals vervoersbedrijven, vliegtuigen en oceaanschepen.

 • Betaalmethoden voor vracht beheren

  De methoden voor de betaling van de vracht beheren volgens de procedure die moet worden gevolgd voor de betaling, rond het tijdstip waarop de goederen aankomen, de douaneverplichtingen vervullen en de goederen vrijgeven.

 • Voorschriften voor zeevervoerders zonder eigen schepen

  Inzicht hebben in de voorschriften en regels voor zeevervoerders zonder eigen schepen, zeevervoerders die geen exploitant zijn van de schepen waarmee het zeetransport wordt verzorgd.

 • Toegang tot verzendingstarieven hebben

  De mogelijkheid hebben om toegang te krijgen tot informatie over verzendtarieven en de informatie van verschillende aanbieders te vergelijken. Deze informatie gebruiken om biedingen voor klanten voor te bereiden.

 • Ontwikkelingen in de leveringsketen analyseren

  De trends en evoluties in supply chain-activiteiten analyseren en voorstellen met betrekking tot technologie, efficiëntiesystemen, soorten verzonden producten en logistieke vereisten voor verzendingen, om voorop te blijven lopen in supply chain-methoden.

 • Doelstellingen op middellange termijn beheren

  Monitoren van schema's op middellange termijn met begrotingsramingen en afstemming op kwartaalbasis.

 • Invoertransportactiviteiten coördineren

  Toezicht houden op importvervoersactiviteiten; optimaliseren van importprocessen en servicestrategieën.

 • Communiceren met expediteurs van leveringen

  Een goede communicatie onderhouden met de vervoerder en expediteurs, die zorgen voor een correcte levering en correcte distributie van goederen.

 • Cognossementen opstellen

  Cognossementen en bijbehorende scheepsdocumentatie opstellen overeenkomstig de douane- en wettelijke voorschriften.

 • Vervoerders beheren

  Vervoerders beheren en klanten helpen bij het beoordelen van de route, de prestaties, de modus en de kosten.

 • Doelgerichte leiderschapsrol ten opzichte van collega’s uitoefenen

  Een leidende rol vervullen in de organisatie en met de collega’s met het oog op het coachen en sturen van ondergeschikten ten behoeve van de verwezenlijking van specifieke doelstellingen.

 • Vervoersactiviteiten plannen

  De mobiliteit en het vervoer voor verschillende afdelingen plannen met het oog op het best mogelijke transport van uitrustingen en materialen. Onderhandelen over de best mogelijke bezorgtarieven; verschillende biedingen vergelijken en het meest betrouwbare en kosteneffectieve bod kiezen.

 • Vracht boeken

  Vracht boeken voor verzending met inachtneming van de specificaties van de klant.

 • Toezicht houden op zendtrajecten

  De distributie van de lading organiseren (‘forwarding’). Rekening houden met de instructies van de klant en bepalen waar regelmatige zendtrajecten of verschillende zendtrajecten nodig kunnen zijn.

 • Documentatie voor internationale zendingen klaarmaken

  Begrijpen hoe officiële documenten voor de internationale scheepvaart moeten worden klaargemaakt en verwerkt.

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven aan klanten over uitvoerbeperkingen commerciële handelsdocumentatie controleren kosteneffectieve strategieën voor vrachtafhandeling op schepen implementeren contacten onderhouden tussen de klant en verschillende vervoersdiensten zorgen voor wettige accreditatie voor werkzaamheden van expediteurs methoden voor goederenvervoer verzenddocumenten afhandelen advies geven aan klanten over invoerbeperkingen commerciële invoer-/uitvoerdocumentatie maken aanpassen aan veranderende situaties met dienstverleners over contracten onderhandelen onderhandelen over logistieke diensten in een logistiek team werken invoer-/uitvoerstrategieën ontwikkelen procedures toepassen om te verzekeren dat vracht voldoet aan de douanevoorschriften multimodale logistiek toepassen commerciële en technische zaken in vreemde talen communiceren verschillende communicatiekanalen gebruiken contracten beheren op de hoogte blijven van de huidige douanevoorschriften werksfeer van continue verbetering creëren beginselen van het stuwen van vracht over prijzen onderhandelen schriftelijke verslagen inzake werk analyseren

Source: Sisyphus ODB