Beroep exploitatietechnicus afvalverbrandingsoven

Exploitatietechnici afvalverbrandingsoven bedienen en onderhouden verbrandingsinstallaties die vuilnis en afval verbranden. Zij zorgen ervoor dat de installaties worden onderhouden en dat het verbrandingsproces verloopt conform de veiligheidsvoorschriften voor de verbranding van afval.

Exploitatietechnicus afvalverbrandingsoven: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Thermische behandeling

  Technologieën voor de behandeling en verwerking van afvalstoffen door gebruik van hoge temperaturen, en de processen waarbij afvalstoffen worden verbrand en energie wordt teruggewonnen uit afvalbehandeling.

 • Metrologie

  De methoden en theorie van de meting in een wetenschappelijke context, met inbegrip van internationaal aanvaarde meeteenheden, de praktische toepassing van deze eenheden en de interpretatie van metingen.

Vaardigheden

 • Verbrandingsproces controleren

  De procedures voor de verbranding van afval en de potentiële terugwinning van energie uit het proces volgen, om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de gezondheids-, veiligheids- en milieuvoorschriften, en om de efficiëntie en de goede werking van de verbrandingsinstallatie te waarborgen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval

  Bedrijfsprocedures implementeren en monitoren voor de inzameling, het transport en de verwijdering van afval, in overeenstemming met alle voorschriften en wettelijke vereisten.

 • Afvalverbrandingsoven kalibreren

  Ovens kalibreren die worden gebruikt voor het verbranden van afval en voor de mogelijke terugwinning van energie uit het verbrandingsproces, door bedrijfsinstellingen zoals temperatuur en druk te meten en deze te wijzigen naar de vereiste instellingen met het oog op een doeltreffende en veilige werking.

 • Afvalverbrandingsovens onderhouden

  De uitrusting van de oven onderhouden, die wordt gebruikt voor de verbranding van afval en vuilnis door routineonderhoudstaken uit te voeren, fouten vast te stellen en reparaties uit te voeren.

 • Tussen ploegendiensten communiceren

  Relevante informatie over de omstandigheden op de werkplaats communiceren, de vooruitgang, de gebeurtenissen en potentiële problemen van de werknemers in de volgende ploegendienst communiceren.

 • Afvalverbrandingsovens bedienen

  Een type van oven exploiteren die wordt gebruikt voor de verbranding en die die energieterugwinning kan vergemakkelijken, in overeenstemming met de voorschriften.

 • Oventemperatuur meten

  De producttemperatuur bewaken met behulp van de beschikbare tools en meetinstrumenten en zo nodig de temperatuur van de oven aanpassen.

Optionele kennis en vaardigheden

milieu-incidenten melden risico’s op de werkplek identificeren soorten gevaarlijk afval afval sorteren afvalbeheer afvalsoort beoordelen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving gevaarlijk afval verwijderen milieuwetgeving verwerking van gevaarlijk afval wetgeving inzake verontreiniging niet-gevaarlijk afval verwijderen

Source: Sisyphus ODB