Beroep exploitatietechnicus stoomturbine

Exploitatietechnici stoomturbine bedienen en onderhouden machines die energie opwekken. Zij verzekeren de veiligheid van de werkzaamheden en houden toezicht op de werkzaamheden om problemen op te sporen en te reageren op noodsituaties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Thermodynamica

  De tak van de fysica die zich bezighoudt met de relatie tussen warmte en andere vormen van energie.

 • Soorten stoommotoren

  De verschillende typen warmtemotoren die stoom gebruiken als werkvloeistof en die worden gebruikt om beweging te genereren, zoals stoomturbines en stationaire stoommotoren, en de verschillende onderdelen daarvan.

Vaardigheden

 • Routinecontroles van machines uitvoeren

  Controleren van machines en apparatuur om tijdens het gebruik en de werkzaamheden op de bouwplaatsen een betrouwbare werking te garanderen.

 • Stoomturbines bedienen

  Toestellen gebruiken die gebruikmaken van thermische energie, geëxtraheerd uit onder druk staande stoom, om een roterende beweging te genereren. Ervoor zorgen dat de turbine evenwichtig is en werkt volgens veiligheidsvoorschriften en -wetgeving, door de apparatuur tijdens zijn werking te bewaken.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

 • Kleppen controleren

  Bewaken en dienovereenkomstig aanpassen van de kleppen om een bepaalde hoeveelheid vloeistoffen (zoals ammoniakzwavelzuur of viskeuze zeep) of stoom in de mixer of machine te laten stromen.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Cilinderkleppen afstellen

  De spanning op de cilinderkleppen aanpassen of de kleppen afstellen met een momentsleutel.

 • Risico’s op de werkplek identificeren

  Uitvoeren van audits en inspecties voor de veiligheid van de werkplekken en de werkuitrusting. Ervoor zorgen dat deze aan de veiligheidsvoorschriften voldoen en gevaren en risico’s identificeren.

Optionele kennis en vaardigheden

elektriciteit ervoor zorgen dat apparatuur gekoeld wordt onderhoud van geïnstalleerde apparatuur uitvoeren samenwerken met ingenieurs gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden stationaire stoommachines bedienen incidentrapporten opstellen automatische machines controleren bepalingen inzake opslag van brandstoffen handhaven automatische procesbesturing toepassen automatiseringstechnologie storingen aan apparatuur oplossen boilers bedienen noodprocedures beheren productie van stoomgeneratoren zorgen voor herstellingen aan apparatuur brandstofinventaris beheren op noodsituaties in de mijnbouw reageren kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren

Source: Sisyphus ODB