Beroep exploitatietechnicus waterkrachtcentrale

Exploitatietechnici waterkrachtcentrale exploiteren en onderhouden de apparatuur die wordt gebruikt bij de productie van energie uit de verplaatsing van water. Zij monitoren de meetapparatuur, beoordelen de productiebehoeften en passen het waterdebiet aan deze behoeften aan. Zij voeren ook reparaties en onderhoud uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektrische stroom

  De stroming van elektrische lading die door middel van elektronen of ionen wordt verplaatst in een medium, bijvoorbeeld elektrolyt of plasma.

 • Hydraulica

  De krachtoverbrengingssystemen die de kracht van stromende vloeistoffen gebruiken om stroom over te brengen.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

  De naleving van veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij installatie, gebruik en onderhoud van constructies en apparaten die deel uitmaken van installaties voor opwekking, transport en distributie van elektriciteit, waaronder de juiste beschermingsmiddelen, voorschriften voor het omgaan met materieel en preventiemaatregelen.

 • Elektrische generatoren

  De principes en bewerkingen van apparaten die mechanische energie kunnen omzetten in elektrische energie, zoals dynamo's en alternators, rotors, stators, armaturen en velden.

 • Hydro-elektrische energie

  De opwekking van elektriciteit met waterkracht, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kracht van stromend water, en de voor- en nadelen van het gebruik van waterkracht als hernieuwbare energiebron.

Vaardigheden

 • Besturingselementen van hydraulische machines bedienen

  De bedieningselementen van gespecialiseerde machines correct gebruiken door aan kleppen, handwielen of reostaten te draaien om de stroom van brandstoffen, water en droge of vloeibare bindmiddelen naar machines te verplaatsen en te regelen.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Hydraulische systemen onderhouden

  Routineonderhoud en reparaties uitvoeren op systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van drukvloeistoffen om elektriciteit te leveren aan machines en apparatuur.

 • Elektrische generatoren controleren

  De werking van elektrische generatoren in elektriciteitscentrales controleren om de functionaliteit en veiligheid te waarborgen en de noodzaak van reparaties en onderhoud vast te stellen.

 • Hydraulische pompen bedienen

  Bedienen van hydraulische pompsystemen.

 • Elektrische apparatuur onderhouden

  Elektrische apparatuur testen op storingen. Veiligheidsmaatregelen nemen, richtsnoeren voor het bedrijf en wetgeving betreffende elektrische apparatuur in acht nemen. Schoonmaken, repareren en vervangen van onderdelen en aansluitingen, indien nodig.

Optionele kennis en vaardigheden

technische tekeningen gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden technologieën voor hernieuwbare energie hydraulische systemen installeren elektriciteitsverbruik overleggen met ingenieurs onderhoud van apparatuur verzekeren elektriciteitsopwekking coördineren grote onderdelen vervangen technische tekeningen lezen reageren op stroomvoorzieningstoringen storingen aan apparatuur oplossen advies geven aan technici strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren zorgen voor herstellingen aan apparatuur

Source: Sisyphus ODB