Beroep explosievenruimer

Explosievenruimers doorzoeken gebieden waarbij ze gebruik maken van speciale apparatuur, zoals metaaldetectoren, of van getrainde dieren, op de aanwezigheid van landmijnen en bommen, en verwijderen de explosieven overeenkomstig veiligheidsvoorschriften. Na het zoeken naar en het vaststellen van de locatie van mijnen en bommen maken zij deze onschadelijk, teneinde elk risico van detonatie te vermijden, en waarborgen zij dat het gebied wordt uitgeklaard voordat de ontwapenings- en verwijderingsprocedures worden uitgevoerd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Explosieven

  Gedrag van explosieven, pyrotechnische middelen en springtechnieken. Daaraan verbonden risico’s en wettelijke eisen.

 • Surveillancemethoden

  Observatiemethoden die worden gebruikt voor het verzamelen van informatie en inlichtingen voor onderzoeksdoeleinden.

 • Ontmijningsacties

  De voorschriften en procedures voor het opsporen van landmijnen en de procedures voor het verwijderen en onschadelijk maken van landmijnen.

 • Wetgeving inzake pyrotechnische artikelen

  De wettelijke voorschriften voor pyrotechniek en pyrotechnische materialen.

Vaardigheden

 • Operationele communicatie onderhouden

  De communicatie onderhouden tussen verschillende afdelingen van een organisatie, tussen het personeel, of tijdens specifieke operaties of missies, om ervoor te zorgen dat de operatie of missie succesvol is, of dat de organisatie soepel functioneert.

 • Veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen

  Veiligheids- en bewakingsapparatuur controleren om te observeren wat de mensen op een bepaald gebied doen en hun veiligheid te waarborgen.

 • Noodevacuatieplannen beheren

  Snel en veilig noodevacuatieplannen monitoren.

 • Afbakenen

  Activiteiten verrichten in verband met het creëren en het vaststellen van grenzen rond een gebied waarvoor beperkingen gelden.

 • Landmijnen onschadelijk maken

  Het ontwapenen van explosieven en munitie in landmijnen overeenkomstig de voorschriften ter vermijding en permanente voorkoming van detonatie en ter waarborging van de veiligheid.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Gevaar in risicogebieden inschatten

  De potentiële gevaren inschatten van militaire of humanitaire missies in risicogebieden, zoals gevechtsgebieden, gebieden die zijn getroffen door natuurrampen of gebieden met politieke spanningen.

 • Metaaldetectieapparatuur bedienen

  De apparatuur bedienen die wordt gebruikt voor het opsporen van metaalproducten en -elementen om de aanwezigheid op een gebied te identificeren en te zoeken naar potentieel gevaarlijke voorwerpen.

 • Landmijnen lokaliseren

  De aanwezigheid en de staat van landmijnen vaststellen om ervoor te zorgen dat een gebied wordt opgeruimd, om het gevaar van detonatie te beoordelen en om ontmijningsactiviteiten uit te voeren.

Optionele kennis en vaardigheden

instructies aan medewerkers geven militaire wapens dieren opleiden voor professionele doeleinden kaarten lezen leidinggevenden advies geven over militaire operaties risicoanalyses uitvoeren zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens militaire operaties uitvoeren militaire code zorgen voor de openbare orde en veiligheid humanitaire hulp geven gegeven instructies volgen radioapparatuur gebruiken voldoen aan wettelijke bepalingen verschillende communicatiekanalen gebruiken contacten leggen met veiligheidsautoriteiten

Source: Sisyphus ODB