Beroep fietsenbouwer

Fietsenbouwers bouwen alle soorten fietsen, zoals mountainbikes, racefietsen, kinderfietsen, enz., stellen deze af en zorgen ervoor dat ze goed functioneren. Ze assembleren ook bijkomende producten, zoals meefietsen en fietskarren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fietsmechanica

  Technische aspecten van fietsmechanica en aanverwante onderwerpen met het oog op de uitvoering van uiteenlopende reparaties aan fietsen.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Verlichting voor transportapparatuur installeren

  Installeren van verlichtingselementen in transportmiddelen volgens blauwdrukken en andere technische plannen.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Elektrisch gereedschap gebruiken

  Aangedreven pompen bedienen. Handgereedschappen of elektrisch gereedschap gebruiken. Gebruik gereedschappen voor de reparatie van voertuigen of veiligheidsuitrusting.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

Optionele kennis en vaardigheden

tekenen van corrosie herkennen versleten banden inspecteren kolomboormachines bedienen remsystemen onderhouden lassen behoeften van klanten identificeren solderen reparatiegegevens opschrijven banden wisselen elektriciteit reparaties van voertuigen uitvoeren bepalen welke onderdelen klanten vragen verfgereedschap gebruiken verf verwijderen kwaliteit van producten controleren gerepareerde banden inspecteren goederen bestellen fietsen afstellen verf mengen voor voertuigen

Source: Sisyphus ODB