Beroep Financieel medewerker

Financieel medewerker
Credits: Shutterstock.com

Een financieel medewerker berekent, classificeert en rapporteert numerieke gegevens om financiële rapporten compleet te maken. Voert elke combinatie uit van routineberekeningen, boekingen en controletaken om financiële basisgegevens te verkrijgen die gebruikt worden in boekhoudkundige verslagen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken financieel medewerker

 • Controleert cijfers, boekingen en documenten op correcte invoer, wiskundige nauwkeurigheid, en juiste codering.
 • Werkt met computers met boekhoudkundige software om informatie bij te houden, op te slaan en te analyseren.
 • Debiteert, crediteert, en totaliseert rekeningen in computerspreadsheets en databanken, met behulp van gespecialiseerde boekhoudkundige software.
 • Classificeert, rapporteert en vat numerieke en financiële data samen om financiële verslagen samen te stellen en bij te houden, met gebruik van kasboeken, registers of computers.
 • Berekent, maakt en verstuurt rekeningen, facturen, boekhoudstaten en andere financiële rekeningen volgens geijkte procedures.
 • Verzamelt statistische, financiële, boekhoudkundige of auditrapporten en -tabellen, met betrekking tot zaken zoals betalinsbewijzen, uitgaven en winst en verlies.
 • Codeert documenten volgens gepaste procedures.
 • Bestudeert digitale financiële informatie om algemene vragen en vragen over specifieke rekeningen te beantwoorden.

Gerelateerde beroepen financiën, economie

 • Econometrist
 • Econoom, bedrijfseconoom
 • Effectenmakelaar
 • Financieel adviseur
 • Financieel analist
 • Geldwisselaar
 • Incasso medewerker
 • Kredietadviseur
 • Kredietverstrekker
 • Medewerker financiën of verkoop, anders
 • Persoonlijk financieel adviseur
 • Schuldhulpverlener

Source: Sisyphus ODB