Beroep fotojournalist

Fotojournalisten doen verslag alle soorten nieuws door middel van informatieve beelden.. Ze vertellen verhalen door beelden te nemen, te bewerken en voor te leggen aan kranten, tijdschriften, magazines, televisie en andere media.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Fotografie

  De kunst en de vervaardiging van esthetisch aantrekkelijke beelden door het vastleggen van licht of elektromagnetische straling.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

 • Redactionele normen

  Richtsnoeren voor het omgaan met, en het brengen van nieuws over privacy, kinderen en de dood op basis van onpartijdigheid en andere normen.

 • Schrijftechnieken

  De verschillende technieken om een verhaal te schrijven, zoals de beschrijvende, overtuigende, eerste persoon enzovoort.

 • Gesprekstechnieken

  Technieken om mensen informatie te laten verstrekken door hen op de juiste manier de juiste vragen te stellen en hen op hun gemak te stellen.

Vaardigheden

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Deelnemen aan redactievergaderingen

  Deel nemen aan vergaderingen met collega-redacteurs en journalisten om mogelijke onderwerpen te bespreken en de taken en werklast te verdelen.

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

 • Ethische gedragscode van journalisten volgen

  De ethische gedragscode van journalisten volgen, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, recht op weerwoord en objectiviteit.

 • Tegen een deadline schrijven

  Strakke deadlines plannen en respecteren, vooral voor theater-, scherm- en radioprojecten.

 • Diafragma's voor camera's selecteren

  De lens, de snelheid van de sluitertijd en de camera aanpassen.

 • Teksten evalueren naar aanleiding van feedback

  Werk bewerken en aanpassen naar aanleiding van opmerkingen van collega’s en uitgevers.

 • Fotografieapparatuur opzetten

  De beste positie en oriëntatie van de camera kiezen om de scène vast te leggen, samen met andere noodzakelijke apparatuur.

 • Personen interviewen

  Mensen interviewen in verschillende omstandigheden.

 • Onderwerpen bestuderen

  Doeltreffend onderzoek verrichten naar relevante onderwerpen om voor verschillende doelgroepen beknopte informatie te kunnen verstrekken. Het onderzoek kan betrekking hebben op boeken, tijdschriften, internet en/of mondelinge besprekingen met goed geïnformeerde personen.

 • Fotografieapparatuur selecteren

  De juiste fotografieapparatuur en achtergrondeigenschappen kiezen, en deze aanpassen aan de onderwerpen, materialen en omstandigheden.

 • Nieuws volgen

  De actualiteit volgen in de politiek, economie, social communities, culturele sectoren, internationaal en in de sport.

 • Zich aanpassen aan het type media

  Aanpassing aan verschillende soorten media zoals televisie, films, spots en andere media. De werkzaamheden aanpassen aan de aard van de media, de omvang van de productie, de begroting, de genres in de media en andere.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Op de hoogte blijven van sociale media

  Rekening houden met de trends en mensen op sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram.

 • Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden

  Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden, bijvoorbeeld politie en hulpdiensten, gemeenteraad, gemeenschapsgroepen, gezondheidstrusts, persvoorlichters van verschillende organisaties, het grote publiek, enz.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Specifieke schrijftechnieken gebruiken

  Schrijftechnieken gebruiken afhankelijk van het soort medium, het genre en het verhaal.

Optionele kennis en vaardigheden

fotografieapparatuur testen aanpassen aan veranderende situaties fotografieapparatuur gebruiken digitale bewegende beelden bewerken krantenkoppen schrijven negatieven bewerken zichzelf promoten online nieuwsinhoud creëren meersporengeluid opnemen onderschriften schrijven fotografen aansturen opgenomen geluid bewerken audiobewerkingssoftware artistieke portfolio's bijhouden persoonlijke financiën beheren instructies van de regisseur ter plaatse volgen literatuuradministratie beheren fotografieapparatuur onderhouden juistheid van informatie controleren beeldbewerking uitvoeren foto's bewerken video's bewerken films ontwikkelen mediawet

Source: Sisyphus ODB