Beroep Functieanalist

Een functieanalist doet onderzoek naar inhoud, omschrijving, zwaarte en belang van beroepsfuncties. Hij/zij beschrijft de inhoud van beroepsfuncties, dit doet een functieanalist op basis van gesprekken met en observaties van medewerkers en ook gesprekken met andere partijen zoals vakbonden en werkgevers. Een functieanalist beschrijft de bevindingen van zijn/haar onderzoek in een rapportage en voorziet de organisaties van advies over bijvoorbeeld de herinrichting van de functiestructuur of de invulling van nieuwe functies.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken functieanalist

 • Onderzoeken van beroepsfuncties op inhoud, omschrijving, zwaarte en belang.
 • Beschrijven van beroepsfuncties, bijv. op inhoud of zwaarte.
 • Gesprekken voeren met en observeren van medewerkers.
 • Gesprekken voeren met andere partijen, bijv. de werkgever.
 • Beschrijven van de bevindingen van het onderzoek in een rapportage.
 • Adviseren van organisaties bijv. over herinrichting functiestructuur of invulling van nieuwe functies.

Gerelateerde beroepen consultancy

 • Arbeidsinspecteur
 • Bedrijfsorganisatiedeskundige
 • Loopbaanadviseur
 • Onderwijskundige, opvoedkundige
 • Organisatieadviseur

Source: Sisyphus ODB