Beroep functionaris burgerzaken

Functionarissen burgerzaken verstrekken paspoorten en andere reisdocumenten, zoals certificaten van identiteitsdocumenten en reisdocumenten voor vluchtelingen. Zij houden ook een register bij van alle verstrekte paspoorten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fraudedetectie

  De technieken die worden gebruikt voor het opsporen van frauduleuze activiteiten.

Vaardigheden

 • Dossiers bijhouden van paspoorten

  Bijhouden van de reeds afgegeven paspoorten en andere reisdocumenten, zoals de reeds afgegeven certificaten van identiteits- en vluchtelingenreisdocumenten.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Aanvragen verwerken

  Verzoeken om paspoorten en andere reisdocumenten behandelen, zoals certificaten van identiteits- en reisdocumenten voor vluchtelingen, overeenkomstig het beleid en de wetgeving.

 • Officiële documenten controleren

  Controleren van de officiële documenten van een persoon, zoals rijbewijzen en identificatie, om de naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen en om personen te identificeren en te beoordelen.

 • Dienstverlening controleren

  Ervoor zorgen dat alle werknemers een uitstekende klantenservice leveren in overeenstemming met het beleid van de onderneming.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

Optionele kennis en vaardigheden

vragen beantwoorden verschillende communicatiekanalen gebruiken analytisch denken stressbestendig zijn oplossingen voor problemen creëren actief luisteren microsoft office gebruiken omgaan met collega’s empathie tonen zorgen dat documenten juist worden beheerd taakgegevens bijhouden

Source: Sisyphus ODB