Beroep fundraisingassistent

Fundraisingassistenten verlenen administratieve ondersteuning aan fundraisingmanagers. Zij richten zich op potentiële donateurs of sponsors door enquêtes te houden. Zij verwerken donaties en subsidies, onderhouden elektronische en papieren archiefsystemen voor alle subsidies en donaties, bedanken voor donaties door onder meer bedankbrieven te schrijven en houden de administratie van de fondsenwerving bij.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Routineactiviteiten op kantoor uitvoeren

  De werkzaamheden programmeren, voorbereiden en uitvoeren die nodig zijn voor de dagelijkse uitvoering van de activiteiten, zoals de verzending van post, het ontvangen van benodigdheden, de managers en werknemers op de hoogte houden, en ervoor zorgen dat de werking vlot verloopt.

 • Bedrijfsonderzoek voeren

  Zoeken en verzamelen van informatie die relevant is voor de ontwikkeling van ondernemingen op verschillende gebieden, gaande van juridische, boekhoudkundige en financiële aard tot commerciële aangelegenheden.

 • Rekeningen beheren

  De rekeningen en financiële activiteiten van een organisatie beheren, ervoor zorgen dat alle documenten correct worden bijhouden, dat alle informatie en berekeningen correct zijn en dat de juiste beslissingen worden genomen.

 • Fondsen werven

  Activiteiten uitvoeren die middelen bijeenbrengen voor een organisatie of campagne, zoals het praten met het publiek, het bijeenbrengen van middelen bij inzamelingsacties of andere algemene evenementen en het gebruik van instrumenten voor online inzamelingsacties.

 • Managers ondersteunen

  Ondersteuning en oplossingen bieden aan managers en bestuurders met betrekking tot hun zakelijke behoeften en verzoeken om de bedrijfsvoering of de dagelijkse werkzaamheden van een bedrijfseenheid.

 • Administratieve taken uitvoeren

  Het uitvoeren van administratieve taken zoals het archiveren, het typen van rapporten en het onderhouden van postcorrespondentie.

 • Contact opnemen met potentiële donoren

  Personen, lokale autoriteiten, commerciële organisaties en andere actoren benaderen om sponsoring en donaties voor de liefdadigheidsprojecten te verkrijgen.

Optionele kennis en vaardigheden

behandeling van promotiemateriaal beheren vrijwilligers informeren gegevensbanken van donoren beheren voorraad verbruiksgoederen beheren een professioneel netwerk ontwikkelen financieringsmethoden budgetten beheren verkoopgesprekken houden financiële verslagen bijhouden evenementen organiseren verslagen van evenementen bijhouden website beheren promotiemiddelen ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB