Beroep futures trader

Futures traders ondernemen dagelijks handelsactiviteiten op de futuresmarkt door futurescontracten te kopen en verkopen. Zij speculeren op veranderingen in de prijs van futures en proberen winst te maken door futures waarvan zij verwachten dat ze in prijs zullen stijgen te kopen en futures waarvan zij verwachten dat ze in prijs zullen dalen te verkopen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Internationale handel

  De economische praktijk en het studiegebied die zich richten op de uitwisseling van goederen en diensten over geografische grenzen heen. De algemene theorieën en denkrichtingen inzake de gevolgen van internationale handel voor de uitvoer, de invoer, het concurrentievermogen, het bbp en de rol van multinationale ondernemingen.

 • Commercieel recht

  De wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op een specifieke commerciële activiteit.

 • Financiële markten

  De financiële infrastructuur die het mogelijk maakt effecten te verhandelen die door ondernemingen en personen worden aangeboden, beheerst door de regelgeving.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

Vaardigheden

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Economische trends voorspellen

  Verzamelen en analyseren van economische gegevens om economische trends en gebeurtenissen te voorspellen.

 • Futuresproducten verhandelen

  Kopen of verkopen van toekomstige contracten voor grondstoffen op de futuresmarkt voor eigen rekening of namens een klant of instelling om winst te maken.

 • Economische tendensen analyseren

  De ontwikkelingen in de nationale of internationale handel, de zakelijke betrekkingen, het bankwezen en de ontwikkelingen op het gebied van de overheidsfinanciën analyseren en hoe deze factoren in een bepaalde economische context met elkaar in wisselwerking staan.

 • Financieel risicobeheer bij internationale handel uitvoeren

  De mogelijkheid van financiële verliezen en betalingen na internationale transacties in het kader van de valutamarkt evalueren en beheren;

Optionele kennis en vaardigheden

financiële instrumenten gebruiken financiële producten statistiek onderhandelen over verkoopcontracten financiële wettelijke bepalingen bankactiviteiten internationale commerciële transactiebepalingen financiële prognoses gegevens van financiële transacties bijhouden financiële transacties traceren actuariële wetenschappen internationaal recht effecten effecten verhandelen onderhandelen over de verkoop van grondstoffen

Source: Sisyphus ODB