Beroep geld- en waardetransporteur

Geld- en waardetransporteurs besturen een pantserauto waarmee waardevolle goederen, zoals geld, naar verschillende locaties worden overgebracht. Ze verlaten de auto in geen geval. Zij werken samen met de bewakers van de pantserauto, die de waardevolle goederen aan de uiteindelijke ontvangers leveren. Geld- en waardetransporteurs waarborgen te allen tijde de veiligheid van het voertuig door het ondernemingsbeleid te volgen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Effectieve perceptie van de vervoersomgeving

  Kennis van de topografie van het vervoer, met inbegrip van wegen, verkeershotspots en alternatieve routes om een bestemming te bereiken. Kennis gebruiken om het voertuig op de meest tijd- en brandstofefficiënte wijze naar zijn bestemming te vervoeren en de veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken.

 • Veiligheidsrisico’s

  Soorten dreigingen voor de openbare en de particuliere veiligheid, waaronder ongeoorloofde toegang, agressief gedrag, geweldpleging, beroving, diefstal, mishandeling, ontvoering, moord en demonstraties in de openbare ruimte.

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

Vaardigheden

 • Geldtransport beheren

  Beheren van het adequate en veilige transport van contant geld.

 • Leveringsdocumentatie van voertuigen bijhouden

  Ervoor zorgen dat de documenten met betrekking tot de afgifte van voertuigen nauwkeurig en tijdig worden opgesteld.

 • Alert blijven

  Te allen tijde gefocust en alert blijven; snel reageren in geval van onverwachte gebeurtenissen. Zich concentreren en niet af laten leiden bij het uitvoeren van een taak over een lange periode.

 • Tijd nauwkeurig bijhouden

  De tijd meten, vaak met behulp van een uurwerk of een chronometer.

 • Voertuigen besturen

  In staat zijn om voertuigen te besturen; beschikken over het juiste type rijbewijs voor het gebruikte type motorvoertuig.

 • Garanderen dat de regelgeving inzake distributie-activiteiten wordt nageleefd

  Voldoen aan de regels, het beleid en de wetten die van toepassing zijn op transport- en distributie-activiteiten.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

 • Prestaties van voertuigen controleren

  Inzicht hebben in en anticiperen op de prestaties en het gedrag van een voertuig. Concepten begrijpen zoals laterale stabiliteit, versnelling en remafstand.

 • Verkeerssignalen interpreteren

  Aandachtig zijn voor lichten op de weg, wegomstandigheden, het verkeer in de buurt en voorgeschreven snelheidsbeperkingen om de veiligheid te waarborgen. Verkeerslichten interpreteren en dienovereenkomstig handelen.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Transportwerkschema's in acht nemen

  Werkschema’s in acht nemen zoals opgesteld door het transportbedrijf.

 • GPS-systemen gebruiken

  GPS-systemen gebruiken.

 • Waakzaam zijn

  Waakzaam zijn tijdens patrouille- of andere bewakingsactiviteiten om de veiligheid en beveiliging te waarborgen, uitkijken naar verdacht gedrag of andere alarmerende veranderingen in patronen of activiteiten, en snel reageren op deze veranderingen.

 • Pakketten en zendingen verwerken

  Pakketten en zendingen beheren en ervoor zorgen dat ze op tijd hun bestemming bereiken.

 • Beveiligd vervoer bieden

  Beveiligd vervoer beheren van contant geld of andere waardevolle goederen, zoals waardepapieren, juwelen of belangrijke personen.

 • Vracht laden

  Het verzamelen van de te vervoeren goederen en de plaats daarvan in een transportvoertuig.

 • Moderne elektronische navigatiehulpmiddelen gebruiken

  Moderne navigatiehulpmiddelen gebruiken zoals gps en radarsystemen.

Optionele kennis en vaardigheden

patronen in wegverkeer analyseren kaarten lezen eerste hulp bieden geavanceerde rijtechnieken toepassen vracht lossen radioapparatuur gebruiken diefstalpreventie beheren transportroutes opstellen omgaan met grote incidenten zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens omgaan met agressief gedrag kalm reageren in stressvolle situaties conflicten hanteren zorgen voor de operabiliteit van voertuigen veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen vervoer coördineren contacten leggen met veiligheidsautoriteiten beginselen van zelfverdediging nakomen

Source: Sisyphus ODB