Beroep geleidehondeninstructeur

Geleidehondeninstructeurs trainen honden om ervoor te zorgen dat blinden zich doeltreffend kunnen verplaatsen. Zij plannen de opleidingssessies, matchen de geleidehonden met hun klanten en zorgen voor de dagelijkse verzorging van de trainingshonden. Geleidehondeninstructeurs geven ook advies aan de blinden bij het gebruik van technieken die de verplaatsingen en de mobiliteit met honden vergemakkelijken.

Geleidehondeninstructeur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Visuele beperking

  Aantasting van het vermogen om beelden op natuurlijke wijze te onderscheiden en te verwerken.

 • Trainingsmethoden voor geleidehonden

  De methoden die worden gebruikt om honden te trainen om mensen met een visuele beperking te begeleiden.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Hondengedrag

  Natuurlijke gedragspatronen van honden, hoe normaal en abnormaal gedrag kan worden toegelicht aan de hand van hondenrassen, omgeving, interactie tussen mens en dier en activiteit.

Vaardigheden

 • Dierenverslagen opstellen

  Het opstellen van dierbestanden volgens relevante informatie uit de sector en het gebruik van passende systemen voor het bijhouden van gegevens.

 • Gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen

  Gebruikers van diensten met mobiliteitsproblemen en andere fysieke handicaps, zoals incontinentie, helpen bij het gebruik en de verzorging van hulpmiddelen en persoonlijke uitrusting.

 • Dieren en individuen trainen om samen te werken

  Dieren en individuen opleiden om samen te werken, met inbegrip van de match tussen individuen en dieren, het opzetten van geïntegreerde opleidingsprogramma's voor mens en dier, de uitvoering van geïntegreerde opleidingsprogramma's, de evaluatie van geïntegreerde opleidingsprogramma's voor mens en dier aan de hand van overeengekomen resultaten en de evaluatie van de compatibiliteit tussen individuen en dieren in relatie tot de fysieke kenmerken.

 • Omgaan met uitdagende mensen

  Veilig werken en effectief communiceren met individuen en groepen mensen die zich in uitdagende omstandigheden bevinden. Dit omvat de herkenning van tekenen van agressie, verdriet, bedreiging en hoe dit aan te pakken om de persoonlijke veiligheid en die van anderen te bevorderen.

 • Bewegingsactiviteiten voor dieren implementeren

  Mogelijkheden voor lichaamsbeweging bieden die geschikt zijn voor de betrokken dieren en aan hun specifieke fysieke behoeften voldoen.

 • Gezondheid en veiligheid beschermen bij omgang met dieren

  De gezondheid en het welzijn van dieren en hun verzorgers beschermen.

 • Diertraining geven

  Training geven in basishandelingen, gewenning en gehoorzaamheid met het oog op het uitvoeren van dagelijkse taken, terwijl de risico's voor het dier, de begeleider en anderen tot een minimum worden beperkt.

 • Trainingsprogramma’s voor dieren implementeren

  Programma's voor het trainen van dieren implementeren voor basistrainingsdoeleinden of om specifieke doelstellingen te bereiken, een ontwikkeld trainingsprogramma volgen en de voortgang evalueren en vastleggen ten opzichte van de vastgestelde doelen.

 • Compatibiliteit van individuen en dieren beoordelen om samen te werken

  Zorgen voor een goede werkharmonie tussen mensen en dieren, met betrekking tot de fysieke kenmerken, de capaciteit, het temperament en het potentieel van dieren.

 • Beweging van dieren controleren

  Sturen, regelen of beperken van bewegingen van een dier of een groep dieren.

 • Sociale competenties tonen

  Vermogen om effectief met andere mensen om te gaan.

 • Honden beoordelen

  Beoordelen of bepaalde honden al dan niet klaar zijn om als geleidehond te werken, of bepaalde honden uit het opleidingsprogramma moeten worden gehaald, behoefte hebben aan extra opleiding of aan een andere aanpak, enzovoort

 • Klanten advies geven over juiste dierenverzorging

  Verstrekken van informatie aan klanten over voeding en verzorging van huisdieren, passende voedingskeuzes, vaccinatiebehoeften, enz.

Optionele kennis en vaardigheden

afspraken beheren helpen bij het vervoer van dieren professionele administratie bijhouden trainingsprogramma’s voor dieren ontwerpen fysiologie van dieren eerste hulp bieden aan dieren verrijkende omgeving bieden voor dieren alert blijven raad geven over de aankoop van dieren stressbestendig zijn dierenverblijven onderhouden dierenwelzijn werken met dierenartsen klein tot middelgroot bedrijf beheren personen interviewen instructies geven over dierenverzorging voeding geven aan dieren anatomie van dieren personen helpen zich aan te passen aan een lichamelijke beperking

Source: Sisyphus ODB