Beroep geluidskunstenaar

Geluidskunstenaars maken gebruik van geluid als het belangrijkste creatieve medium. Zij drukken hun intentie en identiteit uit via de creatie van geluiden. Geluidskunst is interdisciplinair van aard en neemt hybride vormen aan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kunstgeschiedenis

  De geschiedenis van kunst en kunstenaars, de artistieke trends in de loop der eeuwen en hun eigentijdse ontwikkelingen.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Akoestiek

  De studie van het geluid en de weerkaatsing, versterking en absorptie ervan in een ruimte.

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Vaardigheden

 • Software voor geluidsweergave gebruiken

  Software en apparatuur bedienen die digitale analoge geluiden en geluidsgolven omzetten en weergeven in het gewenste waarneembare audiogeluid dat gestreamd moet worden

 • Kunstwerken bespreken

  De aard en inhoud van een afgewerkt of te maken kunstwerk introduceren en bespreken met een publiek, kunstdirecteurs, uitgevers van catalogi, journalisten en andere belanghebbenden.

 • Geluidssystemen in opnamestudio's bedienen

  Cues creëren voor geluidstechnici en nagaan of ze deze begrijpen. Indien er geen geluidspersoneel beschikbaar is, cues van anderen gebruiken om het geluidssysteem te bedienen.

 • Technische soundcheck uitvoeren

  Een technische controle van de werking van het geluidssysteem voorbereiden en uitvoeren vóór repetities of live-voorstellingen. De opstelling van instrumenten controleren en zorgen voor de correcte werking van de audioapparatuur. Anticiperen op mogelijke technische problemen tijdens een live show.

 • Meersporenopnames voorbereiden

  De nodige voorbereidingen treffen om muziek of andere geluiden op verschillende sporen op te nemen.

 • Geluidsstanden programmeren

  Programmeer geluidssignalen en oefen geluidstoestanden, vóór of tijdens de repetities.

 • Activiteiten coördineren in een geluidsopnamestudio

  Bewaken van de dagelijkse werkzaamheden in een geluidsopnamestudio. Ervoor zorgen dat personen die betrokken zijn bij de activiteiten in de opnamestudio de gewenste geluidskwaliteit kunnen produceren volgens de specificaties van de klant. Ervoor zorgen dat het materiaal onderhouden en beschikbaar is.

 • Meersporenopnames mixen

  Geluiden opgenomen van verschillende bronnen mixen met behulp van een mengpaneel en bewerken om het gewenste resultaat te verkrijgen.

 • Basisopnamesysteem opzetten

  Een basisopnamesysteem opzetten.

 • Geluidssystemen live bedienen

  Tijdens repetities of in een live situatie geluid- en audioapparatuur bedienen.

 • Artistiek werk in een context plaatsen

  Het in kaart brengen van invloeden en het plaatsen van uw werk binnen een specifieke trend die een artistiek, esthetisch of filosofisch karakter kan hebben. De ontwikkeling van artistieke trends analyseren, deskundigen in de sector raadplegen, evenementen bijwonen, enz.

 • Elektronische logistiek voor geluidsapparatuur beheren

  Beheren van de elektronische logistiek van de geluidsapparatuur die wordt gebruikt voor het uitzenden, mengen en opnemen.

 • Geluid live mixen

  Het weergeven van geluidssignalen uit verschillende geluidsbronnen tijdens repetities of in een live situatie.

 • Referentiemateriaal voor kunstwerken verzamelen

  Monsters verzamelen van de materialen die u denkt te gebruiken in het creatieproces, vooral als het gewenste kunstwerk de tussenkomst van gekwalificeerde werknemers of specifieke productieprocessen vereist.

 • Opgenomen geluid bewerken

  Geluidsmateriaal bewerken door gebruik te maken van een verscheidenheid van software, instrumenten en technieken zoals crossfading, snelheidseffecten en verwijdering van ongewenste geluiden.

 • Geluidskwaliteit beheren

  Voer geluidscontroles uit. Zet audioapparatuur op voor optimale geluidsuitvoer voor en tijdens de uitvoering. Stel het volume af tijdens uitzendingen door controle van de audio-uitrusting 

 • Muziek opnemen

  Opnemen van een geluids- of muziekoptreden in een studio of live-omgeving. Gebruiken van de juiste apparatuur en uw professionele oordeelsvermogen om de geluiden met optimale betrouwbaarheid vast te leggen.

Optionele kennis en vaardigheden

deelnemen aan muziekopnames in studio's deelnemen aan artistieke bemiddelingsactiviteiten educatieve activiteiten rond kunst plannen verbeteringen voorstellen voor artistieke producties overleggen met personeel van een evenement onderwijsmiddelen ontwikkelen artistieke projectbudgetten opstellen meersporengeluid opnemen tentoonstellingen presenteren onderwijsactiviteiten ontwikkelen persoonlijke administratie bijhouden conservatiebehoeften beoordelen

Source: Sisyphus ODB